SEE ME THROUGH

SEE ME THROUGH Georgina Labara Lecha

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado

Panell avaluador:

TRIBUNAL 6 : Lúa Coderch / Stradivarius / A determinar

Abstract anglés

We are used to buy clothes, shoes, furniture and other products without thinking about all the consequences that our actions cause and the impact that they have on the planet. See Me through aims to raise awareness about the extreme consumerism of the capitalist society and the hurtful reprecussions that this system has. By combining image, fashion and augmented reality, the project pretends to show the public that there is a big amount of alternatives and actions that can help to fight this system that has reached its limit. Analysing the situation and keeping in mind my interests, it has been created a project that understands fashion as tool of social comunicaction and pretends to promote an attitude against the current consumerism and the current passive behaviour.

Abstract català

Estem acostumats a comprar roba, sabates, mobles i altres productes més sense parar-nos a pensar en totes les conseqüències que provoquen les nostres accions i l’impacte que tenen sobre el planeta. See me through sorgeix de la idea de voler conscienciar al públic sobre el consumisme extrem de la societat capitalista i les reprecussions perjudicials que té aquest sistema. Mitjançant la combinació d’imatge, moda i realitat augmentada, el projecte pretén fer comprendre al públic que hi ha una gran quantitat d’alternatives i accions que es poden dur a terme per combatre aquest sistema que ha arrivat a un límit. Analitzant l’entorn i tenint en compte els meus interessos, s'ha creat un projecte que entén la moda com una eina de comuninació social i pretén promoure l’oposició al pensament consumista i passiu actual.

Abstract español

Estamos acostumbrados a comprar ropa, zapatos, muebles y otros productos más sin pararnos a pensar en todas las consecuencias que provocan nuestras acciones y el impacto que tienen sobre el planeta. See me through surge de la idea de querer concienciar al público sobre el consumismo extremo de la sociedad capitalista y las reprecusiones perjudiciales que tiene este sistema. Mediante la combinación de imagen, moda y realidad aumentada, el proyecto pretende hacer comprender al público que hay una gran cantidad de alternativas y acciones que se pueden llevar a cabo para combatir este sistema que ha llegado a un límite. Analizando el entorno y teniendo en cuenta mis intereses, se ha creado un proyecto que entiende la moda como una herramienta de comuninació social y pretende promover la oposición al pensamiento consumista y pasivo actual.