S/he (3)

S/he (3) Mireia Almonacid Pardo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado

Panell avaluador:

TRIBUNAL 6 : Lúa Coderch / Stradivarius / A determinar

Abstract anglés

Through the trousers i want to create a new gender category that shows the transformation of the woman’s gender identity, destroying through it social and cultural frontiers. There are no specific behaviors or characteristics that should be associated with either gender. Given this fact, i want to create a new gender identity that expresses itself through the trousers. An element thats been long taken as a reflect of female repression and that now woman have managed to turn into a symbol that conveys their own power. Mixing masculine and feminine codes we create a gender that reflects a kind of neutrality were the biologically assigned gender isn't relevant and shows how to construct our own identity with whatever codes we want. My wish to create or transform a new gender identity for woman is born from the realization that the gender identity assigned to them is constructed completely based in a subjugation to the male gender and answers a series of economic, political and social interests that nowadays ought to be outdated.

Abstract català

Aquest projecte tracta de crear una nova categoria de gènere que mostri la transformació de la identitat de gènere de la dona a través del pantaló. Enderrocant fronteres socials i culturals, ja que no existeixen comportaments exclusius d'un sexe o d'un altre. L'objectiu és crear una nova identitat expressada a través del pantaló, un element que en el passat ha representat la repressió de la dona, i que posteriorment les mateixes dones l'han transformat en una mostra del seu poder. Mitjançant la barreja de codis femenins i masculins, es pretén crear un gènere que reflecteixi la neutralitat, en el que el sexe biològic no és important i ens permeti construir la nostra identitat amb els codis que vulguem. La intenció de transformar o crear una nova identitat de gènere per a les dones, sorgeix arran de la constatació que la identitat de gènere a la qual pertanyen, debut al seu sexe biològic, està completament construïda per la subjugació masculina i respon a una sèrie d'interessos econòmics, política i socials, que avui en dia haurien d'estar obsolets.

Abstract español

A través del pantalón crear una nueva categoría de género que muestre la transformación de la identidad de género de la mujer, derribando fronteras sociales y culturales. Ya que no existen características y comportamientos exclusivos de un sexo o de otro mi intención es crear una nueva identidad de género expresada a través del pantalón. Elemento que se ha utilizado en el pasado como un reflejo de la represión femenina, y que las propias mujeres han logrado transformar en algo que también es una muestra de su poder. Mediante la mezcla de códigos masculinos y femeninos crear un género que refleje la neutralidad en la que el sexo biológico no es lo importante y como podemos construir nuestra identidad con los códigos que queramos. La intención de transformar o crear una nueva identidad de género para las mujeres surge a través de la constatación de que la identidad de género que les pertenece según su sexo biológico esta completamente construida por la subyugación masculina y responde a una serie de intereses económicos, políticos y sociales que hoy en día deberían estar obsoletos.