PACK UP

PACK UP Alena Tur Torres

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 12 : Carla Boserman / Stradivarius / Lurdes bergada

Abstract anglés

Pack up is a design project that arises from the problems brought by the consumerism and focuses in the relationships created between packaging and fashion. Taking the concept of products and consumers as the main base to understand how the system works, a research of four scopes has been done during the process. These scopes are: the packaging, fashion, the product and the body. The purpose has been to sum up all concepts and come down with a relation between each other to let know that the role of products are not that far away from the role that our bodies have. This project is specifically based on the packagings of the food industry. The products have been represented in ten looks each one of them symbolizing an article of the supermarket food section. Through pattern designing, shapes and forms, fine arts and fabric manipulation the garments have been designed and made. These pieces of clothing wrap the body as the packaging would do to a product. Pack up shows the relation between product and body and leads us to reflect on how the body is understood nowadays. In other words, with more importance given to the continent and forgetting, too many times, the content.

Abstract català

Pack Up és un projecte de disseny que sorgeix de les problemàtiques que presenta la societat de consum actual i se centra en la relació que hi ha entre packaging i moda. Considerant el producte i el consumidor com dos dels pilars fonamentals per poder entendre el funcionament del sistema, s'ha investigat sobre quatre àmbits diferents: el packaging, la moda, el producte i el cos. El propòsit ha estat fitar aquests grans conceptes i plasmar la similitud que hi ha entre tots dos per donar a conèixer que les funcions que exerceix un producte no estan tan allunyades de les quals exerceix un cos. El projecte es basa concretament, en el packaging alimentari. La representació dels productes s'ha configurat a través d'un total de deulooks, cadascun dels quals encarna un article de la secció d'alimentació del supermercat. Mitjançant el patronatge, les siluetes, les tècniques plàstiques i la manipulació de teixits s'han dissenyat i confeccionat les peces que emboliquen el cos tal com el packaging ho faria. Pack Up deixa al descobert la relació producte-cos i vol reflexionar sobre la manera d'entendre el cos establerta en l'actualitat, és a dir donant mes importància al continent i oblidant-nos, moltes vegades, del contingut.

Abstract español

Pack Up es un proyecto de diseño que surge de las problemáticas que presenta la sociedad de consumo actual y se centra en la relación que hay entre packaging y moda. Considerando el producto y el consumidor como dos de los pilares fundamentales para poder entender el funcionamiento del sistema, se ha investigado sobre cuatro ámbitos distintos: el packaging, la moda, el producto y el cuerpo. El propósito ha sido acotar éstos grandes conceptos y plasmar la similitud que hay entre ambos para dar a conocer que las funciones que desempeña un producto no están tan alejadas de las que ejerce un cuerpo. El proyecto se basa concretamente, en el packaging alimentario. La representación de los productos se ha configurado a través de un total de diez looks, cada uno de los cuales encarna un artículo de la sección de alimentación del supermercado. Mediante el patronaje, las siluetas, las técnicas plásticas y la manipulación de tejidos se han diseñado y confeccionado las prendas que envuelven el cuerpo tal y como el packaging lo haría. Pack Up deja al descubierto la relación producto-cuerpo y quiere reflexionar sobre la manera de entender el cuerpo establecida en la actualidad, es decir dando mas importancia al continente y olvidándonos, muchas veces, del contenido.

Etiquetes

cuerpo | packaging | producto