Le temps qu’il faisait le 14 mars

Le temps qu’il faisait le 14 mars Aurea Dominguez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

time - memory - memory - forget - remember - This project is born from a search and personal analysis of time. I could say that time is the succession of past, present and future and that life is formed by stages, experiences. These “stages / experiences” have a beginning and an end. Between these two elements there is a time, this time is the starting point of the project. It is posed as a reflection in the form of pieces, an experimental, poetic and artistic process that aims to represent metaphorically from a variety of perspectives a fragment of time. The time between time and time, that is, the time that passes between the end of time and another begins. “liquid time” “waiting time” “time margin” “between time” The set of pieces does not want to be functional since they are created to last, not physically, but in memory, and that they eventually become a memory that may or may not be remembered.

Abstract català

- temps - memòria - record - oblidar - recordar - Aquest projecte neix des d’una recerca i anàlisi personal del temps. Podria dir que el temps és la successió de passat, present i futur i que la vida està formada per etapes, experiències. Aquestes “etapes / experiències” tenen un inici i un final. Entre aquests dos elements existeix un temps, aquest temps és el punt de partida del projecte. Es planteja com una reflexió en forma de peces, un procés experimental, poètic i artístic que pretén representar de forma metafòrica des de diferents perspectives un fragment de temps. El temps entre temps i temps, és a dir, el temps que passa entre que finalitza un temps i comença un altre. “temps líquid” “temps d’espera” “temps marge” “entre temps” El conjunt de peces, no volen resultar funcionals, ja que estan creades per a perdurar, no físicament, sinó en la memòria, i que finalment es converteixen en un record que pot ser, o no, recordat.

Abstract español

- tiempo - memoria - recuerdo - olvido - recordar - Este proyecto nace desde una búsqueda y análisis personal del tiempo. Podría decir que el tiempo es la sucesión de pasado, presente y futuro y que la vida esta formada por etapas, experiencias. Estas “etapas/experiencias” tienen un inicio y un final. Entre estos dos elementos existe un tiempo, este tiempo es el punto de partida del proyecto. Se plantea como una reflexión en forma de piezas, un proceso experimental, poético y artístico que pretende representar de forma metafórica desde diferentes perspectivas un fragmento de tiempo. El tiempo entre tiempo y tiempo, es decir, el tiempo que pasa entre que finaliza un tiempo y empieza otro. “tiempo liquido” “tiempo de espera” “tiempo margen” “entre tiempo” El conjunto de piezas, no quieren resultar funcionales ya que están creadas para perdurar, no físicamente, sino en la memoria, y que finalmente se conviertan en un recuerdo que podrán ser, o no, recordado.

Etiquetes

memoria | olvido | recuerdo | temps | tiempo