IDEM

IDEM Maria Diego Izquierdo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado, Israel Frutos

Panell avaluador:

TRIBUNAL 9 : Claudio Marzà / Ana Tichy / Guillem Rodriguez

Abstract anglés

Social analysis from fashion’s point of view, from the group integrated by people between 15 and 50 years old, from different social areas in Barcelona. The concept of this project is based on the study and photographic records of A. Versius and E. Vyttenbroek under the name Exactitudes (exact + attitude), carried out in Rotterdam Holland during the 90s and later. The work raises the similitude between people of the same group or social tribe, being among them isolated individuals, but with an aesthetic uniformity. After more than 20 years of the realization of this project, the sen sation of stylistic cloning is increasingly exaggerated. Due to the mass production of fast-fashion and the desire to “be fashion” following the trends to feel integrated, but at the same time trying to stand out.

Abstract català

Anàlisi social des del punt de vista de la moda, del grup compost per persones d’entre 15 i 50 anys, de diferents àmbits socials a Barcelona. El concepte d’aquest projecte parteix de l’estudi i registre fotogràf- ic d’A. Versius i E. Vyttenbroek sota el nom d’Exactitudes (exact + attitude), realitzat a Rotterdam - Holanda - durant els anys 90 i posterior. El treball planteja la similitud entre persones d’un mateix grup o tribu social, sent entre elles individus aïllats, però amb una unifor- mitat estètica. Al cap de més de 20 anys de la realització d’aquest projecte la sensació de clonació estilística és cada vegada més exagerada. Gràcies o per culpa de la producció en massa del fast fashion i l’ànsia per “anar a la moda” seguint les tendències per sentir-se integrat, però alhora intentant destacar i trobar-se a un mateix.

Abstract español

Analisis social des del punto de vista de la moda, del grupo com- puesto por personas de entre 15 y 50 años, de diferentes ámbitos sociales en Barcelona. El concepto de este proyecto parte del estudio y registro fotográf- ico de A. Versius y E. Vyttenbroek bajo el nombre de Exactitudes (exact + attitude), realizado en Rotterdam - Holanda - durante los años 90 y posterior. El trabajo plantea la similitud entre personas de un mismo grupo o tribu social, siendo entre ellas individuos aislados, pero con una uniformidad estética. Al cabo de más de 20 años de la realización de este proyecto la sensación de clonación estilística es cada vez más exagerada. Gracias o por culpa de la producción en masa del fast fashion y el ansia por “ir a la moda” siguiendo las tendencias para sentirse integrado, pero a la vez intentando destacar y encontrarse a uno mismo.

Comentari