Bootleg

Bootleg Marta Roig Morera

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Fran Casado

Panell avaluador:

TRIBUNAL 6 : Lúa Coderch / Stradivarius / A determinar

Abstract anglés

Bootleg is a project that was born as a result of the great boom created by the influencers. It is a different criticism and point of view to see these figures, not to see it only as a model to be followed but rather as a criticism of them, since they are treated as advertising posters. This means that some people want to look like them, wear the clothes they wear and their life. Sometimes it is not the easiest way to wear these types of brands since not everyone can afford it, and this leads us to copies, bootlegs and rip off, different types of brand fakes. This work focuses mainly on the bootleg, since brand logos are used but they are modified. From this, the project is created, with the keywords: influencers, brands, advertising and bootleg; a project with very casual garments and seasonal colors that make the function of corporate colors and with the logos of great brands formed from a mosaic of photos of the same influencers.

Abstract català

Bootleg és un projecte que neix a partir del gran boom que han creat les influencers. És una crítica i punt de vista diferent de veure a aquestes figures, no veure-ho només com a model a seguir sinó més aviat com una crítica a elles, ja que estan tractades com cartells publicitaris. Això comporta que algunes persones volen semblar-se a elles, portar la roba i la vida que porten. A vegades no és el més fàcil portar aquest tipus de marques ja que no tothom pot permetre- s’ho, i això ens condueix a les còpies, els bootlegs i els rip off, diferents tipus de falsificacions de les marques. Aquest treball es centra sobretot en el bootleg, ja que es fan servir els logos de marques modificats. A partir de tot això es crea el projecte, amb les paraules clau: influencers, marques, publicitat i bootleg; un projecte amb peces molt sport i, estampats de colors de temporada que fan la funció de colors corporatius, i amb els logos de grans marques formats a força d'un mosaic de fotos de les mateixes influencers.

Abstract español

Bootleg es un proyecto que nace a raíz del gran boom que han creado las influencers. Es una crítica y un punto de vista diferente, de ver a estas figuras no solo como modelos a seguir, sino más bien, como una crítica a ellas, ya que están tratadas como carteles publicitarios. Esto da lugar a que algunas personas quieren parecerse a ellas, llevar la ropa y la vida que llevan. A veces, no es fácil llevar este tipo de marcas, ya que no todo el mundo puede permitirselo, y esto nos conduce a las copias, los bootlegs y los rip off, diferenetes tipos de falsificaciones de las marcas. Este trabajo se centra sobretodo en el bootleg, ya que se usan los logos de marcas pero modificados. A partir de todo esto, se crea el proyecto, con las palabras clave: influencers, marcas, publicidad y bootleg; una proyecto con prendas muy sport y estampados con colores de temporada que hacen la función de colores corporativos, y con los logos de grandes marcas formados a base de un mosaico de fotos de las mismas influencers.