Una Propuesta de Diseño Paramétrico

Una Propuesta de Diseño Paramétrico Inés Bigas Gómez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pau Vidal

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

This project is presented as a new design methodology based on the creation of new products, objects or devices by the free interpretation of four parameters. Those parameters came from the analysis of five art, architecture and design works. That, at the same time, those works where also chosen because of having some features that at the end, were the ones that defined the decalogue. To approach the project to the people, two workshops will be done. The first one with people related with the design world and the second one with people not vinculated with it. All the participants would need to do their own interpretation of the four parameters to create their designs with the material given. They will have the oportunity to go into detail about the use of this tool and the technique of transformation, as well learn and discuss different ways of how design can be done. This work has three clear purposes; the first one it is about bringing the works closer to the peopole through the game of interpretation. The second one, is to give a second life to the projects in a more real and day to day space. Lastly to explore another ways to build messages, prototypes, devices and spaces by using these open structures tools.

Abstract català

Es proposa aquest projecte com una nova metodologia de disseny basada en la creació de productes, objectes o artefactes a partir de la interpretació lliure de quatre paràmetres. Aquests paràmetres, sorgeixen de l'anàlisi d'obres artístiques, arquitectòniques i de disseny, les quals han estat escollides per complir unes característiques que després han definit el decàleg. Per tal d'apropar a la gent aquest treball es duran a terme dos tallers, el primer d'ells amb participants que es troben dins el món del disseny i el segon d'ells amb persones no vinculades amb aquesta professió. Tots ells tenen l'oportunitat d'aprofundir en l'ús d'aquesta eina i tècnica de transformació, aprendre i debatre sobre diferents maneres d'enfocar les propostes i prototips. Perquè els integrants puguin dur a terme els seus dissenys, se'ls proporciona el mateix decàleg com a full de no-instruccions perquè cadascú sigui lliure d'interpretar-ho a la seva manera i de dissenyar les seves pròpies obres a partir dels mitjans proporcionats (ex. : materials). El desenvolupament d'aquest treball respon a tres clars propòsits; el primer d'ells consisteix a apropar les obres a la gent a partir del joc de la interpretació. El segon, parla de donar-los una segona vida als projectes en un ambient més quotidià i real. Finalment, es pretén explorar diferents possibilitats de construir missatges, prototips, artefactes i equipar espais, utilitzant eines i continguts de lliure accés.

Abstract español

Se propone este proyecto como una nueva metodología de diseño basada en la creación de productos, objetos o artefactos a partir de la interpretación libre de cuatro parámetros. Estos parámetros, surgen del análisis de obras artísticas, arquitectónicas y de diseño, las cuales han sido escogidas por cumplir unas características que luego han definido el decálogo. Con el fin de acercar a la gente este trabajo se llevarán a cabo dos talleres, el primero de ellos con participantes que profesionalmente se encuentran dentro del mundo del diseño y el segundo de ellos con personas no vinculadas con esta profesión. Todos ellos tienen la oportunidad de profundizar en el uso de esta herramienta y técnica de transformación, aprender y debatir sobre distintas maneras de enfocar las propuestas y prototipos. Para que los integrantes puedan llevar a cabo sus diseños, se les proporciona el mismo decálogo como hoja de no-instrucciones para que cada cual sea libre de interpretarlo a su manera y de diseñar sus propias obras a partir de los medios proporcionados (ej.: materiales). El desarrollo de este trabajo responde a tres claros propósitos; el primero de ellos consiste en acercar las obras a la gente a partir del juego de la interpretación. El segundo, habla de darles una segunda vida a los proyectos en un ambiente más cotidiano y real. Por último, se pretende explorar distintas posibilidades de construir mensajes, prototipos, artefactos y equipar espacios, utilizando herramientas y contenidos de libre acceso.

Comentari

Transformación de obras artísticas, arquitectónicas y de diseño en objetos, productos y cosas a una escala más humana para así hacer llegar el mensaje de las obras a la gente de una manera más directa y real. Lo más importante es que estas transformaciones están hechas por y para la gente.