Moctovity

Moctovity Meritxell Pujol

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mariona Benedito

Panell avaluador:

TRIBUNAL 3 : Joan Maroto /Anne Bugugnani / Alejandro Miuño

Abstract anglés

This Project is a new educational concept which integrates the different educational values of classical educators and new, contemporary concepts, to be able to create a work tool useful for the development of children. After an extensive search and an acquisition of the current educational system knowledge, we can clearly notice the very little adaptation of the educational system in today’s society. For this reason arises this new tool which incorporates different educational games for various motor skills. To be able to break with a new system and an alternative, but, above all, an inclusive methodology, the project has mainly focused on the sector that presents a major problem due to the lack of tools, the especial education to children with functional diversity, whether it is physical or psychological. Taking advantage of the traditional game as a key piece in the education and development of children, since trends indicate a decrease of it due to new technologies, which are also responsible for the loss of games played in the street. Therefore this project is the result of this combination of factors. Moctovity is a structure created with wooden sticks united by a piece designed and made especially for the project. With these pieces we can form a rigid structure where, adding on it different panels, we can create different games and activities to work the distinct important aspects that are less worked nowadays. So this work tool offers the students the possibility of working many aspects, from the fine psychomotricity to creativity and imagination.

Abstract català

Aquest projecte és un complement educatiu que integra els diferents valors educatius de pedagogs clàssics, amb conceptes nous i contemporanis, amb la finalitat de poder crear una eina de treball útil per al desenvolupament dels nens. Després d'un ampli treball de cerca i adquisició del coneixement del sistema educatiu vigent, s'observa amb claredat la poca adaptació d'aquest sistema en la societat actual. Per aquest motiu sorgeix aquesta nova eina que integra diferents jocs educatius, per a les diferents habilitats motrius. Per poder irrompre amb un nou sistema i una metodologia alternativa, però sobretot inclusiva, el projecte s'ha centrat, principalment, a l'educació especial de nens amb diversitat funcional, ja sigui física o psíquica. Aprofitant també la utilització del joc tradicional com a peça clau a l'educació i en el desenvolupament dels nens, ja que les tendències indiquen un declivi del joc tradicional a causa de les noves tecnologies. Així, doncs el projecte és el resultat d'aquesta unió de factors. Moctovity és una estructura creada amb pals de fusta, unides per una peça dissenyada i elaborada per al projecte, podent formar una estructura rígida on, integrant diferents panells, es poden realitzar diferents jocs i activitats de manera que es desenvolupin diversos aspectes: des de la motricitat fina a la creativitat i imaginació. D'aquesta forma, aquesta eina de treball ofereix als alumnes la possibilitat de treballar molts aspectes idonis de la psicomotricitat fina, a la creativitat o imaginació.

Abstract español

Este proyecto es un complemento educativo que integra los distintos valores educativos de pedagogos clásicos, con conceptos nuevos y contemporáneos, con el fin de poder crear una herramienta de trabajo útil para el desarrollo de los niños. Después de un amplio trabajo de búsqueda y adquisición del conocimiento del sistema educativo vigente, se observa con claridad la poca adaptación de este sistema en la sociedad actual. Por este motivo surge esta nueva herramienta que integra distintos juegos educativos, para las distintas habilidades motrices. Para poder irrumpir con un nuevo sistema y una metodología alternativa, pero sobre todo inclusiva, el proyecto se ha centrado, principalmente, en la educación especial de niños con diversidad funcional, ya sea física o psíquica. Aprovechando también la utilización del juego tradicional como pieza clave en la educación y en el desarrollo de los niños, ya que las tendencias indican un declive del juego tradicional debido a las nuevas tecnologías. Así, pues el proyecto es el resultado de esta unión de factores. Moctovity es una estructura creada con palos de madera, unidas por una pieza diseñada y elaborada para el proyecto, pudiendo formar una estructura rígida donde, integrando distintos paneles, se pueden realizar distintos juegos y actividades de forma que se desarrollen diversos aspectos: desde la motricidad fina a la creatividad e imaginación. De esta forma, esta herramienta de trabajo ofrece a los alumnos la posibilidad de trabajar muchos aspectos, des de la psicomotricidad fina, a la creatividad o imaginación.