MADA

MADA Kevin Horcajo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pau Vidal

Panell avaluador:

TRIBUNAL 1 : Ramon Rispoli / Blanca Pujals / Mireia Luzarraga

Abstract anglés

When we consider what is space, we lose the notion of meaning and we try to explore what emptiness means, what we do not see, what it is and in turn does not exist. It is a concept so evident and at the same time so incomprehensible that it does not need a definition, but an experience. For centuries, Japanese culture has understood emptiness as a field of infinite potentiality, as a precursor of movement. This work wants to explore the origin of this emptiness and the implication it has in the space, communication and art of Japanese society. As an experiment, a situation abroad will be created based on the tea ceremony that will explore the limits of materiality and the different sensations with emptiness.

Abstract català

Al plantejar-nos què és l'espai, perdem la noció del sentit i intentem explorar que significa el buit, allò que no veiem, allò que és i al seu torn no existeix. És un concepte tan evident i alhora tan incomprensible que no necessita d'una definició, sinó d'una experiència. Des de fa segles, la cultura japonesa a comprès aquest buit com un camp de potencialitat infinita, com un precursor de moviment. Aquest treball vol explorar l'origen d'aquest buit i la implicació que té en l'espai, la comunicació i l'art de la societat japonesa. Com experimentació, es crearà una situació a l'exterior basada en la cerimònia del tè que explorarà els límits de la materialitat i les diferents sensacions amb el buit.

Abstract español

Al plantearnos qué es el espacio, perdemos la noción del sentido e intentamos explorar que significa el vacío, aquello que no vemos, aquello que es y a su vez no existe. Es un concepto tan evidente y a la vez tan incomprensible que no precisa de una definición, sino de una experiencia. Desde hace siglos, la cultura japonesa a comprendido este vacío como un campo de potencialidad infinita, como un precursor de movimiento. Este trabajo quiere explorar el origen de este vacío y la implicación que tiene en el espacio, la comunicación y el arte de la sociedad japonesa. Como experimentación, se creará una situación en el exterior basada en la ceremonia del té que explorará los límites de la materialidad y las diferentes sensaciones con el vacío.

Comentari

Texto completo: https://drive.google.com/file/d/1xwgV75yghtgSxw_xAd3J_AkxKbnlET5r/view?usp=sharing