Filant L'artesania - Re-disseny de la plaça de Sa Mora

Filant L'artesania - Re-disseny de la plaça de Sa Mora Marina Gomila Forteza

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Pau Vidal

Panell avaluador:

TRIBUNAL 1 : Ramon Rispoli / Blanca Pujals / Mireia Luzarraga

Abstract anglés

In the last decades, crafts have been in the background, giving way to new digital forms of manufacture that subtly hinder the cultural value of objects that disappear. These new manufacturing methods, along with the traditional ones, have led to the appearance of new forms of design, such as collaborative design, which has favored the development of projects where the participation of users with very different profiles, such as the designers themselves. The elderly, including children, is the strong point of these new projects, this helps to reactivate sites or urban spaces that did not work. This project arises from the concern to put in value the most traditional craftsmanship of Mallorca, as it gradually disappears. We locate in Manacor a village in Mallorca, where there was a great craft activity of carpenters and, due to the crisis, many had to close their workshops. In this way, the project aims to reactivate the few workshops that remain open, performing a mixture of very different craft works that are carried out on the island of Mallorca, and therefore generate a collaboration between them, even the towns of the island, besides the people of the neighbourhood. Therefore, by means of the rescue of the most traditional crafts of town, it is intended to reactivate spaces that are in disuse, value public spaces and adapt them to the needs of the people who live there, where culture, crafts Collaboration and reuse of materials are the key factors for disseminating the identity of people and the Balearic Islands, in this way, a minimal intervention has been carried out in the square of Sa Mora with the intention of returning to activate space, which is a learning place, as well as knowing and spending time ... a place for elderly people in the neighbourhood.

Abstract català

Les darreres dècades l’artesania ha quedat en un segon pla, donant pas a noves formes de fabricació més digitals que subtilment fa que vagui desapareixent el valor cultural dels objectes. Aquests nous mètodes de fabricació juntament amb els tradicionals han provocat l’aparició de noves formes de dissenyar com és el cas del disseny col·laboratiu, aquest ha afavorit el desenvolupament de projectes on la participació dels usuaris amb perfils molt diferents, com dels mateixos dissenyadors a persones majors, inclús nens, és el punt fort d’aquests nous projectes, això ajuda a la re-activació de llocs o espais urbans que estaven en desús. Aquest projecte neix de la inquietud de posar en valor la fabricació més artesanal de Mallorca, ja que a poc a poc va desapareixent. Ens situem a Manacor un poble de Mallorca, on hi havia una gran activitat artesanal de fusters i degut a la crisi molts varen haver de tancar els seus tallers. D’aquesta manera, el projecte pretén re-activar els pocs tallers que queden oberts, fent una barreja de treballs artesanals molt diferents que es desenvolupen dins l’Illa de Mallorca, i així generar una col·laboració entre ells inclús els pobles del voltant, a més de les persones del barri. Per tant, rescatant l’artesania més tradicional del poble es pretén re-activar espais que estan en desús, per tornar a donar valor als llocs de trobada dins l’espai públic ajustant-lo a les necessitats de les persones que l’habiten, on la cultura, l’artesania, la col·laboració, i el re-aprofitament dels materials són els factors claus per donar a conèixer la identitat del poble i les Illes Balears, d’aquesta manera, s’ha realitzant una intervenció mínima a la Plaça de Sa Mora amb la intenció de re-activar l’espai, el qual sigui un lloc d’aprenentatge a més de reunió i passar-hi l’estona ... un lloc per les persones majors del barri.

Abstract español

Las últimas décadas la artesanía ha quedado en un segundo plano, dando paso a nuevas formas de fabricación más digitales que sutilmente hace que vaya desapareciendo el valor cultural de los objetos. Estos nuevos métodos de fabricación junto con los tradicionales han provocado la aparición de nuevas formas de diseñar como es el caso del diseño colaborativo, este ha favorecido el desarrollo de proyectos donde la participación de los usuarios con perfiles muy diferentes, como de los propios diseñadores personas mayores, incluso niños, es el punto fuerte de estos nuevos proyectos, esto ayuda a la re-activación de lugares o espacios urbanos que estaban en desuso. Este proyecto nace de la inquietud de poner en valor la fabricación más artesanal de Mallorca, ya que poco a poco va desapareciendo. Nos situamos en Manacor un pueblo de Mallorca, donde había una gran actividad artesanal de carpinteros y debido a la crisis muchos tuvieron que cerrar sus talleres. De este modo, el proyecto pretende re-activar los pocos talleres que quedan abiertos, haciendo una mezcla de trabajos artesanales muy diferentes que se desarrollan dentro de la Isla de Mallorca, y así generar una colaboración entre ellos incluso los pueblos de alrededor , además de las personas del barrio. Por lo tanto, rescatando la artesanía más tradicional del pueblo se pretende re-activar espacios que están en desuso, para volver a dar valor a los lugares de encuentro dentro del espacio público para cubrir las necesidades de las personas que la habitan, donde la cultura, la artesanía, la colaboración, y el reaprovechamiento de los materiales son los factores claves para dar a conocer la identidad del pueblo y las Islas Baleares, de este modo, se ha realizando una intervención mínima en la Plaza de Sa Mora con la intención de re-activar el espacio, el que sea un lugar de aprendizaje además de reunión y pasar el rato ... un lugar para las personas mayores del barrio.