Amazigh

Amazigh Ariadna Bailly

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mariona Benedito

Panell avaluador:

TRIBUNAL 8 : Nataly Dal Pozzo / Estel Ortega / Kike

Abstract anglés

This project arises from the willingness to create a community space, an area where brotherhood and cooperation abound. A place where you can turn to if what you're seeking is to be in contact with nature, and in contact with your deepest self. It talks about history, about untold parts of human evolution, and above all, about a culture that has remained through time. This project is about building a connection between the individual as a unique being, and the concept of community to which nomad culture is so rooted. Thereby, you create bonds with the present and the past that provide richness to the concept of the space. Every period has something to contribute; in the past, they adopted hospitality habits, traditional habits, and eventually they embraced materialism; achieving the new way in which nomads travel and live. Nowadays nomads live bound to technology, but in the speech they deliver, it appears the need to escape from society. Their critical side turns out to be a hypocrisy: if you wish to escape from the stressful pace of modern society and to live paralelly to what is established, then why do you still live plugged in?… The space creates bonds and relationships; it is a gadget that aims to emphasize and strengthen the idea of living, of building something together and finding each other. Following this path, Amazigh unknowingly becomes a ritual. Unfolding it, turning off phones, computers... Getting inside it, planting your feet on solid ground, flowing with the elements that surround you and letting this become a space of introspection.

Abstract català

Aquest projecte neix de la inquietud per crear un espai en comunitat, un lloc on abundi la companyonia i la col·laboració entre persones. Un lloc on anar si el que aquestes buscant és estar en contacte amb la natura i en contacte amb el teu '' jo '' més profund. Parla de la història, de moments de l'evolució humana no documentats, i sobretot d'una cultura que ha romàs a través del temps. Es tracta de crear una connexió entre l'individu com a ésser únic amb el concepte de comunitat que va tan arrelat a la cultura nòmada. Per tant, es creen vincles amb el present i el passat que enriqueixen el concepte d'aquest espai. Cada part té alguna cosa a aportar, en el cas de l'antiguitat s'adopten els costums d'hospitalitat, de tradició i sobretot la materialitat, sumant-se així la nova forma que tenen els nòmades de viatjar i de viure; actualment el nòmada viu connectat a les noves tecnologies, però en el seu discurs apareix la necessitat d'escapar de les societats actuals. La crítica es converteix, llavors, en una hipocresia: si desitges fugir de les presses i viure en paral·lel al que està estipulat ... Per quin motiu vius connectat? L'espai crea vincles i relacions, es tracta d'un dispositiu que vol reforçar la idea de viure desconnectat, de construir alguna cosa junts i de trobar-se. Seguint aquesta línia Amazigh es converteix inconscientment en un ritual. Desplegar-, apagar els mòbils, ordinadors ..., entrar, tocar de peus a la terra, fluir amb els elements que t'envolten i deixar que aquest lloc es converteixi en un espai d'introspecció. Si realment hi ha la necessitat d'estar en contacte amb la natura i mantenir l'essència de família que va tan lligada al nomadisme, cal un lloc que reuneixi aquestes característiques i que al mateix temps parli per si només.

Abstract español

Este proyecto nace de la inquietud por crear un espacio en comunidad, un lugar dónde abunde el compañerismo y la colaboración entre personas. Un sitio dónde acudir si lo que estas buscando es estar en contacto con la naturaleza y en contacto con tu ‘‘yo’’ más profundo. Habla de la historia, de momentos de la evolución humana no documentados, y sobretodo de una cultura que ha permanecido a través del tiempo. Se trata de crear una conexión entre el individuo como ser único con el concepto de comunidad que va tan arraigado a la cultura nómada. Por tanto, se crean vínculos con el presente y el pasado que enriquecen el concepto de este espacio. Cada parte tiene algo que aportar, en el caso de la antigüedad se adoptan las costumbres de hospitalidad, de tradición y sobretodo la materialidad, sumándose así la nueva forma que tienen los nómadas de viajar y de vivir; actualmente el nómada vive conectado a las nuevas tecnologías, pero en su discurso aparece la necesidad de escapar de las sociedades actuales. La crítica se convierte, entonces, en una hipocresía: si deseas huir de las prisas y vivir en paralelo a lo que esta estipulado...¿Por qué motivo vives conectado ? El espacio crea vínculos y relaciones, se trata de un dispositivo que quiere reforzar la idea de vivir desconectado, de construir algo juntos y de encontrarse. Siguiendo esta línea Amazigh se convierte inconscientemente en un ritual. Desplegarlo, apagar los móviles, ordenadores... , entrar, poner los pies en la tierra, fluir con los elementos que te rodean y dejar que este lugar se convierta en un espacio de introspección. Si realmente hay la necesidad de estar en contacto con la natura y mantener la esencia de familia que va tan ligada al nomadismo, hace falta un lugar que reúna estas características y que al mismo tiempo hable por si sólo.