SOS, Society Of Stress

SOS, Society Of Stress Laura Mestre Rovira

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

The current percentage of people in Spain who suffer an anxiety disorder is increasing, since there are many factors that cause it, such as stress, addiction to social networks, the accelerated pace of society or imposed pressure. This fact could be reduced by investing in psychologists who deal with these cases; however, people who suffer from anxiety usually choose to use certain habits that help them to instantly become distracted and evade in the event of an attack, but are ineffective and very counterproductive in the long term, instead of going to a specialist. Several psychologists who have been investigated such as José Carlos Baeza, Jorge Cuervo and Enrique Rojas analyze this behavior and link it to a hedonistic and consumerist society. “SOS, Society of Stress” is a project born of a personal concern towards this trend that shows a global lack of interest in one’s health with the aim of making a social criticism as well as a reflection through humor and an ironic component in each of the pieces made. The project takes as reference both theoretical authors and designers working in the field of absurdity and humor (Stefan Sagmeister and Jessica Walsh, Maurizio Cattelan and Pierpaolo Ferrari, Eli Rezkallah and Saint Hoax, etc), but is based on an investigation carried out to real subjects to determine which are the most popular activities to escape in a situation of anxiety and to be able to develop the project objectively.

Abstract català

El percentatge actual de persones a Espanya que pateixen un trastorn d’ansietat generalitzada és cada cop més alt, ja que són molts els factors que ho propicien, tals com l’estrès, l’addicció a les xarxes socials, el ritme accelerat de la societat o la pressió imposada. Aquest fet es podria reduir invertint en psicòlegs que tractessin aquests casos; malauradament, les persones que pateixen ansietat acostumen a optar per recórrer a certs hàbits que els ajuden de forma instantània a distreure’s i evadir-se en cas de patir un atac, però són ineficaços i molt contraproduents a llarg termini, en comptes d’acudir a un especialista. Varis psicòlegs investigats com José Carlos Baeza, Jorge Cuervo i Enrique Rojas analitzen aquest comportament i el vinculen a una societat hedonista i consumista. “SOS, Society Of Stress” és un projecte que neix d’una preocupació personal cap a aquesta tendència que evidencia un desinterès global per la pròpia salut amb l’objectiu de fer una crítica social a la vegada que una reflexió a través de l’humor i d’un component irònic en cadascuna de les peces realitzades. El projecte pren com a referents tant autors teòrics com dissenyadors i fotògrafs que treballen en el camp de l’absurd i de l’humor (Stefan Sagmeister i Jessica Walsh, Maurizio Cattelan i Pierpaolo Ferrari, Eli Rezkallah i Saint Hoax, etc), però es basa en una investigació realitzada a subjectes reals per determinar quines són les activitats més populars per a evadir-se en una situació d’ansietat i poder desenvolupar el projecte de forma objectiva.

Abstract español

El porcentaje actual de personas en España que sufre un trastorno de ansiedad generalizada es cada vez mayor, puesto que son muchos los factores que lo propician, tales como el estrés, la adicción a las redes sociales, el ritmo acelerado de la sociedad o la presión impuesta. Este hecho se podría reducir invirtiendo en psicólogos que trataran estos casos; sin embargo, las personas que padecen ansiedad suelen optar por recurrir a ciertos hábitos que les ayudan de forma instantánea a distraerse y evadirse en caso de padecer un ataque, pero que son ineficaces y muy contraproducentes a largo plazo, en vez de acudir a un especialista. Varios psicólogos investigados como José Carlos Baeza, Jorge Cuervo y Enrique Rojas analizan este comportamiento y lo vinculan a una sociedad hedonista y marcada por el consumismo. “SOS, Society Of Stress” es un proyecto que nace de una preocupación personal hacia esta tendencia que evidencia un desinterés global por la propia salud con el objetivo de hacer una crítica social a la vez que una reflexión a través del humor y de un componente irónico en cada una de las piezas realizadas. El proyecto toma de referentes tanto autores teóricos como diseñadores que trabajan en el terreno de lo absurdo y del humor (Stefan Sagmeister y Jessica Walsh, Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari, Eli Rezkallah y Saint Hoax, etc), pero se basa en una investigación realizada a sujetos reales para determinar cuáles son las actividades más populares para evadirse en una situación de ansiedad y poder desarrollar el proyecto de forma objetiva.