Res Odiosa

Res Odiosa Sergio Pérez Gascón

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

Res Odiosa is a project which thinks about the importance of the body in today’s society, showing how the obsession of becoming perfect ends generating a irreversible transgression in the body and mind of the person who follows it. The theme is investigated from the philosophy, which helps to know the origins of the body perception as an external and manipulable agent. The investigation follows by analyzing how we build messages which capitalize and generate violence on the body from the publicity and graphic design. As result, there are different pieces which create a critical essay on this transgression, using the same capitalist languages but changing the message on them, making the user rethink him conducts.

Abstract català

Res Odiosa és un projecte que reflexiona sobre la importància del cos a la societat actual, mostrant com l'obsessió per un cànon acaba generant una transgressió irreversible sobre el cos i la ment de la persona que la hi persegueix. S'investiga des de la filosofia per conèixer els orígens de la percepció del cos com un agent extern a nosaltres i per tant, manipulable. Posteriorment s'analitza com des del disseny i la publicitat de la societat contemporània es bombardeja amb missatges que contínuament capitalitzen el cos i promouen aquesta violència cap a ell. Com a resultat es generen diferents peces que articulen un discurs crític a aquesta transgressió, utilitzant els mateixos llenguatges però amb un missatge que fa replantejar aquestes conductes.

Abstract español

Res Odiosa es un proyecto que reflexiona sobre la importancia del cuerpo en la sociedad actual, mostrando como la obsesión por un canon acaba generando una transgresión irreversible en el cuerpo y mente de la persona que lo persigue. Se investiga desde la filosofía para conocer los orígenes de la percepción del cuerpo como un agente externo a nosotros y por lo tanto manipulable. Posteriormente se analiza cómo desde el diseño y la publicidad de la sociedad contemporánea se bombardea con mensajes que continuamente capitalizan el cuerpo y promueven esta violencia hacia él. Como resultado se generan diferentes piezas que articulan un discurso crítico a esta transgresión, utilizando los mismos lenguajes capitalistas pero con un mensaje que hace repensar estas conductas.

Etiquetes

cuerpo | Violencia