RE-CONSTRUIR

RE-CONSTRUIR Oriol Gil Marimon

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mònica Mestanza

Panell avaluador:

TRIBUNAL 10 : Mª Àngels Fortea / Francesc Plà / Javier Aristu

Abstract anglés

Almost 40 years ago (1978), the Spanish Constitution was passed by the Parliament. The constitution embodies and ultimately defines the entire country legal and political framework. Since approved, only on two occasions has been modified (first in 1992 and last in 2011). A legal text is per se technical, complex and if one lacks in-depth knowledge of the law, all these technicalities end up causing a dense read. Voting turnout polls reveal a downward trend in interest and engagement towards politics, especially amongst the youth. A lack of empathy and the way the political establishment, judicial system, and media interact and communicate with society, alienate a considerable amount of citizens from politics and public affairs. This project intends to challenge what would happen if we review and transform the most important legal texts that define our individual relationship with the State. What if we change the format, the tone, the message? what if we adapt these texts to the current societal scenarios? Taking into account the design framework, could we generate a series of codes to make politics and public affairs appealing to designers again? To test those assumptions, we review the Spanish Constitution, creating a series of codes that differ from the current ones. Through a wide range of formats, we intend to make more attractive critical legal texts that remain unknown to most young designers.

Abstract català

Fa quasi 40 anys(1978) es va aprovar la Constitució espanyola. La Constitució representa la norma més important de l'ordenament jurídic espanyol i d'ençà que es va aprovar no ha rebut gaires modificacions (la primera l'any 1992 i la darrera durant l'any 2011). Els textos jurídics solen utilitzar un llenguatge complex ple de tecnicismes de difícil comprensió si no tens cap mena de coneixement jurídic. Tots aquests tecnicismes s'acumulen en centenars d'articles i fan que la lectura de la constitució sigui molt feixuga per norma general. En consultar les enquestes sobre participació política hem pogut veure com la participació ha patit una davallada important i la gent jove no n'és una excepció. Podem veure com cada cop més la gent jove s'allunya de la política davant la falta d'empatia entre partits i ciutadans, i també per la forma en com es comuniquen tant els partits polítics, com el sector jurídic i administratiu o els mateixos periodistes. Aquest projecte es pregunta què passaria si revisem els textos jurídics més importants que defineixen la nostra relació amb l'estat i els transformem? Si en canviem el format, la tipografia, el to, el missatge, si adaptem aquests textos a l'entorn actual en el qual vivim? Tenint en compte el marc del disseny podríem generar una sèrie de codis que apropessin el dissenyador a la política? Al voltant d'aquestes preguntes es revisa la constitució espanyola tot generant una sèrie de codis diferents dels actuals. Mitjançant tota mena de suports i formats s'intenta fer més atractiu una sèrie de textos importantíssims però que són poc coneguts per la majoria de dissenyadors joves.

Abstract español

Hace casi 40 años (1978) se aprobó la Constitución española. La Constitución representa la norma más importante del ordenamiento jurídico español y des de que se aprobó sólo se ha modificado dos veces(la primera en 1992 y la última en 2011). Los textos jurídicos suelen utilizar un lenguaje complejo lleno de tecnicismos de difícil comprensión si no se tiene ninguna noción jurídica. Todos estos tecnicismos se acumulan a lo largo de cientos de artículos que provocan que la lectura de la constitución sea muy pesada por norma general. Al consultar encuestas sobre participación política hemos podido observar como la participación ha sufrido un bajón importante y la gente joven no es una excepción. Podemos ver como cada vez más la gente joven se aleja de la política ante la falta de empatía entre partidos y ciudadanos, y a su vez por como se comunican tanto los partidos como el sector jurídico y administrativo o los mismos periodistas en cualquier tipo de crónica política/jurídica. El proyecto se pregunta ¿qué pasaría si revisamos los textos jurídicos más importantes que definen nuestra relación con el estado y los transformamos? ¿qué pasaría si cambiamos el formato, la tipografía, el tono, el mensaje? ¿y si adaptamos estos textos al entorno en el que vivimos? ¿teniendo en cuenta el marco del diseño podríamos generar una serie de códigos que acercasen el diseñador a la política? Ante esta serie de preguntas se revisa la constitución española generando al mismo tiempo una serie de códigos diferentes a los actuales. Mediante todo tipo de soportes y formatos se intenta hacer más atractivos una serie de textos importantísimos pero que son poco conocidos por la gran mayoría de diseñadores jóvenes.