¿Qué hago aquí?

¿Qué hago aquí? David Carnerero Izquierdo

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Mònica Mestanza

Panell avaluador:

TRIBUNAL 13 : Pau de Riba / Pau Garcia / Ana Mir

Abstract anglés

Today education is evolving, creating better learning systems for students, new methodologies, etc. Children with ASD have specific needs that many people do not know, and that is why this work involves bringing these situations closer to society, providing a tool such as a game to improve their learning. The ignorance on the part of many of the parents and of external agents, makes that it continues being an ignored subject, and this work pretends a approach towards the society on this subject, doing it more inclusive. Through gamification, the creation of visual tools, specific supports, etc. And participate in learning, not only children, but also society. With this I propose to cover this specific needs, both for children and for parents and guardians, which can not only be developed in the classroom, but also at home. And try to encourage cooperative work and the inclusion of the lack of knowledge of ASD in society. Keywords: Autism, gamification, learning, comunication and social situations.

Abstract català

Avui dia l’educació va evolucionant, creant així millors sistemes d’aprenentatge per als alumnes, noves metodologies, etc. Els nens amb TEA tenen unes necessitats específiques que molta gent desconeix, i és per això que aquest treball consisteix a apropar aquestes situacions a la societat, aportant una eina com és la d’un joc per millorar el seu aprenentatge. El desconeixement per part de molts dels pares i d’agents externs, fa que segueixi sent un tema ignorat, i aquest treball pretén un acostament cap a la societat sobre aquest tema, fent-lo més inclusiu. Mitjançant la gamificació, la creació d’eines visuals, suports específics, etc. I fer partícips de l’aprenentatge, no només als nens, sinó també a la societat. Amb això plantejo cobrir aquesta necessitat específica, tant per als nens com per a pares i tutors, que no només es puguin desenvolupar en l’àmbit de l’aula, sinó també en el de casa. I intentar fomentar el treball cooperatiu i la inclusió del desconeixement del TEA en la societat. Paraules clau: Autisme, gamificació, aprenentatge, comunicació i situacions socials.

Abstract español

A día de hoy la educación va evolucionando, creando así mejores sistemas de aprendizaje para los alumnos, nuevas metodologías, etc. Los niños con TEA tienen unas necesidades específicas que mucha gente desconoce, y es por eso que este trabajo consiste en acercar estas situaciones a la sociedad, aportando una herramienta como es la de un juego para mejorar su aprendizaje. El desconocimiento por parte de muchos de los padres y de agentes externos, hace que siga siendo un tema ignorado, y este trabajo pretende un acercamiento hacia a la sociedad sobre este tema, haciéndolo más inclusivo. Mediante la gamificación, la creación de herramientas visuales, soportes específicos, etc. Y hacer partícipes del aprendizaje, no solo a los niños, sino también a la sociedad. Con esto planteo cubrir esta necesidades específicas, tanto para los niños como para padres y tutores, que no solo se puedan desarrollar en el ámbito del aula, sino también en el de casa. E intentar fomentar el trabajo cooperativo y la inclusión del desconocimiento del TEA en la sociedad. Palabras clave: Autismo, gamificación, aprendizaje, comunicación y situaciones sociales.