Manifiesto Big Data

Manifiesto Big Data Aitor Sendino Egea

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

Manifiesto Big Data is a project that aims to create time to make people stop and think about where we are going and what we are doing with our lives and our technologies. It arises from the current and general concern of society driving to an uncertain future that we do not know how will end up, towards where will go or in which ways will flow. A future, closely linked to machines and technology, especially to Big Data and to the Internet of Things, which goal is to offer a wide variety of products that will make our lives easier and solve our problems. Even though these progresses are presented to us as a better life experience, they can differ quite a lot from the reality. Actually they might be seen as a tool to keep us entertained and thinking about other things while telling us what to do and how we must behave. The control that can be achieved in a hipertechnological society is something worth enough to take a moment of our time to think and to consider how we want to build our future. Therefore, I believe we must make a personal and global criticism about what we are currently doing, and so then, hold back the amount of technology used that is blocking our instincts. Consequently, I have created a project based on traditional and analog techniques, like silk-screen printing, to present a manifesto in the form of posters which I invite people not only to think about but also to stand up for a more critical and free word with control over the uses and repercussions of the technology.

Abstract català

Manifesto Big Data és un projecte que pretén crear un moment per aturar-se i reflexionar cap on anem i què és el que estem fent amb les nostres vides i amb la tecnologia. Sorgeix de la preocupació actual i general de la societat cap a un futur incert que no sabem com acabarà, cap a on anirà i de quina manera fluirà. Un futur molt lligat a les màquines i a la tecnologia, especialment al Big Data i a la Internet de les Coses, els quals pretenen oferir-nos una gran varietat de productes que ens faran la vida més fàcil i ens solucionaran els problemes. Tot i que la realitat pot ser molt diferent, i aquests avenços que se’ns plantegen com una experiència de la vida millor, poden en realitat ser una eina més per tenir-nos entretinguts i pensant en altres coses mentre ens diuen què és el que cal fer i com ens hem de comportar. El control que es pot arribar a tenir en una societat hipertecnològica és quelcom en què realment val la pena parar-se i plantejar-se com volem construir el futur. Per tot això, crec en una necessitat d’aturar-nos a pensar i fer una crítica personal i global sobre què és el que estem fent per, en definitiva, posar una mica de fre a tanta tecnologia que anul·la el nostre instint. En conseqüència he creat un projecte basat en tècniques més tradicionals i analògiques, com és la serigrafia, per exposar un manifest en forma de cartells on convido a la reflexió i advoco per un món més crític, lliure i amb control sobre els usos i repercussions de la tecnologia.

Abstract español

Manifiesto Big Data es un proyecto que pretende crear un momento para pararse y reflexionar hacia dónde vamos y qué es lo que estamos haciendo con nuestras vidas y con la tecnología. Surge de la preocupación actual y general de la sociedad hacia un futuro incierto que no sabemos cómo acabará, hacia dónde irá y de qué manera fluirá. Un futuro muy ligado a las máquinas y a la tecnología, en especial al Big Data y al Internet de las Cosas, los cuales pretenden ofrecernos una gran variedad de productos que nos harán la vida más fácil y nos solucionarán los problemas. Aunque la realidad puede ser muy distinta, y estos avances que se nos plantean como una experiencia de la vida mejor, pueden en realidad ser una herramienta más para tenernos entretenidos y pensando en otras cosas mientras nos dicen qué es lo que hay que hacer y cómo nos debemos comportar. El control que se puede llegar a llevar en una sociedad hipertecnológica es algo que realmente merece la pena parar y plantearse cómo queremos construir el futuro. Por ello, creo en una necesidad de detenernos a pensar y hacer una crítica personal y global sobre qué es lo que estamos haciendo para, en definitiva, poner algo de freno a tanta tecnología que anula nuestro instinto. En consecuencia he creado un proyecto basado en técnicas más tradicionales y analógicas, como es la serigrafía, para exponer un manifiesto en forma de carteles donde invito a la reflexión y abogo por un mundo más crítico, libre y con control sobre los usos y repercusiones de la tecnología.