Indrets

Indrets Alba Medinyà Dalmau

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

The Indrets project delves into the world of emotions and urban space, two worlds which, due to the pace of modern life, initially do not appear to be connected. The current project opens the door to reflection, to asking ourselves why are often oblivious to the things we pass in city streets, and the feelings and emotions which have been awakened by the places we have experienced. Asking ourselves what emotions are, they could be considered as the essence of life. They move us, although they are unknown, ambiguous and they are often unpredictable; hence we have little understanding of them. On the contrary, the urban space is calculated, designed and thought-out so as to influence our behavior is in a specific way. The question is: can urban space recreate the memories and emotions that have arisen from past experiences? Indrets is based on the hypothesis that it is possible to link urban space and emotions, generating new value when travelling a city. Primarily, umbrella emotion, a nostalgia for a past time, was discovered, but, through investigation, it has been determined that other emotions from the past that can be revived in the present. The current project is centered on La Bisbal d’Empordà, a city at the foothills of the Gavarres mountains. As a qualitative methodology, the emotional state of the city’s inhabitants has been accessed through informal interviews and conversations, which have made it possible to recover memories of experiences and emotions experienced in different corners of the city. This showed that the emotions which arose from past stories and spaces have shaped the essence of the city. The connection between space and emotion has been demonstrated in the form of ceramics, a more than 500-year-old tradition par excellence of La Bisbal d’Empordà. Likewise, history, emotions, memories, tradition and urban space fuse, creating an emotional journey through the collective spaces of the city.

Abstract català

El projecte Indrets s’endinsa en el món de les emocions i l’espai urbà, mons que a priori podrien estar desconnectats si valorem la rapidesa dels nostres dies. El projecte en qüestió obre la porta a la reflexió, a preguntar-se perquè transitem els carrers oblidant què veiem, què sentim i quines emocions ens desperten els llocs que hem viscut. Si ens preguntem què són les emocions, podríem considerar-les com l’essència de la vida, el que ens mou, tot i que són desconegudes, ambigües i la seva materialització és poc exacte; d’aquí el poc coneixement que en tenim. Ben al contrari, l’espai urbà és calculat, dissenyat i pensat perquè el nostre comportament sigui d’una manera en concret. Ara bé, l’espai urbà pot tenir memòria i recol·lectar emocions que han sorgit de les experiències dels habitants? Indrets parteix de la hipòtesi que és possible vincular l’espai urbà i les emocions, generant un nou valor a l’hora de transitar la ciutat. En primer lloc, l’emoció paraigües és la nostàlgia d’un temps passat; després, a través de la investigació, s’han pogut determinar diferents emocions del passat que es poden reviure en el present. L’actual projecte es contextualitza a la Bisbal d’Empordà, una ciutat al peu del massís de les Gavarres. Com a metodologia qualitativa s’ha accedit a la col·lecció d’emocions de la ciutat a través d’entrevistes i converses informals, les quals han permès recuperar records d’experiències i emocions viscudes a diferents racons de la ciutat. Aleshores, les emocions sorgeixen d’històries passades i d’espais que han condicionat l’essència de la ciutat. La connexió entre espai i emoció es formalitza des de la ceràmica, una de les tradicions bisbalenques per excel·lència, amb més de 500 anys d’antiguitat. Tanmateix, la història, les emocions, els records, la tradició i l’espai urbà es fusionen per a crear un recorregut emocional a diferents indrets de la Bisbal d’Empordà.

Abstract español

El proyecto Indrets se adentra en el mundo de las emociones y el espacio urbano, mundos que a priori podrían estar desconectados si valoramos la rapidez de nuestros días. El proyecto en cuestión abre la puerta a la reflexión, a preguntarse porque transitamos las calles olvidando qué vemos, que sentimos y qué emociones nos despiertan los lugares que hemos vivido. Si nos preguntamos qué son las emociones, podríamos considerarlas como la esencia de la vida, lo que nos mueve, a pesar de que son desconocidas, ambiguas y su materialización es poco exacta; de aquí el poco conocimiento que tenemos. Al contrario, el espacio urbano es calculado, diseñado y pensado para que nuestro comportamiento sea de una manera en concreto. Ahora bien, puede el espacio urbano tener memoria y recolectar emociones que han surgido de las experiencias de los habitantes? Indrets parte de la hipótesis que es posible vincular el espacio urbano y las emociones, generando un nuevo valor a la hora de transitar la ciudad. En primer lugar, la emoción paraguas es la nostalgia de un tiempo pasado; después, a través de la investigación, se han podido determinar diferentes emociones del pasado que se pueden revivir en el presente. El actual proyecto se contextualiza en la Bisbal d’Empordà, una ciudad al pie del macizo de las Gavarres. Como metodología cualitativa se ha accedido a la colección de emociones de la ciudad a través de entrevistas y conversaciones informales, las cuales han permitido recuperar recuerdos de experiencias y emociones vividas a diferentes rincones de la ciudad. Entonces, las emociones surgen de historias pasadas y de espacios que han condicionado la esencia de la ciudad. La conexión entre espacio y emoción se formaliza desde la cerámica, una de las tradiciones bisbalenques por excelencia, con más de 500 años de antigüedad. Por lo tanto, la historia, las emociones, los recuerdos, la tradición y el espacio urbano se fusionan para crear un recorrido emocional a diferentes lugares de la Bisbal d’Empordà.

Comentari