HUELLAS

HUELLAS Miriam Gil

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

Huellas deals with the way humans act with animals when they are used for food purposes. It highlights the mistreatment and suffering of these beings, facts that although we do not see, it happen every day and every minute. In our society everything that happens to these beings until they are in our plate is justified by the purpose of these actions. However, what would happen if those same actions happened to human beings like us? What would happen if for a moment the commercialization of human meat exists? Through this project, the aim is to position the value of animal life at the height of that of human beings, breaking with the concept of speciesism and questioning human ethics in terms of food. The methodology of the project has consisted in the realization of an animal activist campaign based on a serie of meat products. Each product tells the story of the life before the sacrifice of the animal from which the meat originates, humanizing them by giving them a name and an identity. The pieces have been placed in different food / meat contexts in order to get the message to the user and observe different reactions and opinions. The part of the campaign that aims to generate responses in the user does not imply the argument of what is right or what is wrong around the meat industry. In this way it is intended to get a wide response depending on the beliefs and empathy of them.

Abstract català

El projecte "Huellas" tracta sobre la manera d'actuar dels éssers humans amb els animals quan aquests són utilitzats per a finalitats alimentàries. Posa de manifest el maltractament i el patiment d'aquests éssers, fets que encara que no veiem, succeeixen cada dia i a cada minut. En la nostra societat tot el que els passa a aquests éssers fins que arriben al nostre plat està justificat per el fi que tenen aquestes accions. No obstant, què passaria si aquestes mateixes accions els ocorreguessin a éssers humans com nosaltres? Què passaria si per un moment existís la comercialització de la carn humana? A través d'aquest projecte es pretén posicionar el valor de la vida dels animals a l'altura de la dels éssers humans trencant amb el concepte d' especisme i qüestionant l'ètica humana quant a l'alimentació. La metodologia del projecte s'ha basat en la realització d'una campanya activista animalista el pes de la qual recau en una sèrie de productes càrnics. Cada producte explica la història de la vida prèvia al sacrifici de l'ésser del qual procedeix la carn humanitzant-lo al donarli un nom i una identitats. Les peces s'han situat en diferents contextos alimentaris / carnics per tal de fer arribar el missatge a l'usuari i observar i recollir diferents reaccions i opinions. La part de la campanya que pretén generar respostes en l'usuari no porta implícita l'argumentació de què és correcte o què és incorrecte entorn de la industrua càrnica. D'aquesta manera es pretén arribar a obtenir una resposta i / o reflexió més oberta en funció de les creences i l'empatia d'aquest.

Abstract español

El proyecto Huellas trata sobre la manera de actuar de los seres humanos con los animales cuando estos son utilizados para finalidades alimentarias. Pone en relieve el maltrato y el sufrimiento de estos seres, hechos que aunque no veamos, suceden todos los días y a cada minuto. En nuestra sociedad todo lo que les sucede a estos seres hasta que llegan a nuestro plato está justificado por el fin que tienen esas acciones. Sin embargo, ¿qué pasaría si esas mismas acciones les ocurriesen a seres humanos como nosotros? ¿Qué pasaría si por un momento existiese la comercialización de la carne humana? A través de este proyecto se pretende posicionar el valor de la vida de los animales a la altura de la de los seres humanos rompiendo con el concepto de especismo y cuestionando la ética humana en cuanto a la alimentación. La metodología del proyecto ha consistido en la realización de una campaña activista animalista cuyo peso recae en una serie de productos cárnicos. Cada producto cuenta la historia de la vida previa al sacrificio del ser del que procede la carne humanizandolos al otorgarles un nombre y una identidad Las piezas se han situado en diferentes contextos alimentarios/cárnicos con el fin de hacer llegar el mensaje al usuario y observar y recoger diferentes reacciones y opiniones. La parte de la campaña que pretende generar respuestas en el usuario no lleva implicita la argumentación de qué es correcto o qué es incorrecto entorno a la industrua cárnica. De esta manera se pretende llegar a obtener una respuesta i/o reflexión más abierta en función de las creencias y la empatía de este.

Comentari