Emotipus

Emotipus Enric Pérez Vercher

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

In today’s society all the communication that we establish is generated online, even if we talk about emotions, which should be a human matter. The project evolves around six basic emotions and graphic design. We know that our feelings are represented by emojis, which may vary according to the context. But what forms and typographical compositions have the purest emotions that we share with the society? Shigetaka Kurita, creator of the first emojis, performed his piece synthesizing the emotions in a graphic way, same as Charles Darwin in 1869 when he wrote the theory of evolution and standardised facial micro-expressions. Paul Ekman a psychologist from the 20th century studied emotions and facial expression and later on Andy Warhol made a series of short films called "Screen Test" which started from the study of Ekman’s work. Stefan Sagmeister also made a personal project called "The happy Show", where he represented his level of happiness, making a film and later on an exhibition using graphic design as a tool. Donald Norman psychologist and professor at different universities defined the term emotional design, basing his point of view on three different levels of design: Visceral, Behavioral and Reflective. We use emotions to establish personal relationships between humans and design is the way to give this tool back to society. I want to show how certain graphics and shapes can generate emotions to the viewer. It’s an invitation to reflect on the emotional process in a contemporary context where human communication between society is day by day disappearing.

Abstract català

A la societat contemporània actual, tota la comunicació es genera de forma on-line, fins i tot si parlem d’emocions, una qüestió purament humana. El projecte té com a pilar fonamental las sis emocions bàsiques i el grafisme. Tots tenim clar que els nostres sentiments es representen amb emoticones, els quáls varien segons el context. Però quines formes i composicions tipogràfiques tenen les emocions més pures les quals compartim tota la societat? Shigetaka Kurita, creador dels primers emojis, va realitzar la seva peça sintetitzant gràficament les emocions, de la mateixa manera que Charles Darwin l’any 1869, va definir unes bases estàndards basades en les microexpresions facials. Paul Ekman psicòleg del S. XX va estudiar les emocions i l’expressió facial i posteriorment en el terreny artístic Andy Warhol va realitzar una sèrie de curtmetratjes anomenats “Screen Test”, els quals partien de l’estudi de psicòlegs com Ekman. El dissenyador gràfic Stefan Sagmeister també va realitzar un projecte personal anomenat “The Happy Show”, on es va dedicar a representar gràficament el seu nivell de felicitat, realitzant un film i posteriorment una exposició. Donald A. Norman psicòleg i professor en vàries universitats va definir el terme disseny emocional, basant el seu punt de vista en tres nivells de disseny: visceral, conductual i reflexiu. Les emocions serveixen per establir relacions personals entre les persones i el disseny és la forma per tal de donar aquesta eina a la societat. Pretenc demostrar com el grafisme pot generar emocions a l’espectador. Amb el meu projecte vull invitar a les personas a reflexionar sobre el procés emocional en un marc teòric contemporani on s’està perdent la comunicació humana entre la societat.

Abstract español

En la sociedad contemporánea actual, toda la comunicación que se establece se genera de forma on-line, incluso si hablamos de las emociones, una cuestión puramente humana. El proyecto tiene como pilar fundamental las seis emociones básicas y el grafismo. Todos tenemos claro que nuestros sentimientos se representan con emoticonos, los cuáles varian según el contexto. ¿ Pero que formas y composiciones tipográficas tienen las emociones más puras las cuáles compartimos toda la sociedad ? Shigetaka Kurita, creador de los primeros emojis, realizó su pieza sintentizando graficamente las emociones, de la misma forma que Charles Darwin en 1869, definió su teoria de la evolución definiendo unas bases estándares basadas en las microespexpresiones faciales. Paul Ekman psicólogo del S. XX estudió las emociones y la expresión facial y posteriormente en el terreno artístico Andy Warhol realizó una serie de cortometrajes llamados “Screen Test” los cuales partían del estudio de psicólogos como Ekman. El diseñador gráfico Stefan Sagmeister también realizó un proyecto personal llamado “The happy Show”, dónde se dedicó a representar gráficamente su nivel de felicidad, realizando un film y posteriormente una exposición. Donald Norman psicólogo y profesor en distintas universidades definió el término diseño emocional, basando su punto de vista en tres niveles de diseño: Visceral, Conductual y Reflexivo. Las emociones sirven para establecer relaciones personales entre los humanos y el diseño es la forma para dar esta herramienta a la sociedad. Pretendo demostrar como el grafismo puede generar emociones al espectador. Con mi proyecto quiero invitar a las personas a reflexionar sobre el proceso emocional en un marco teórico contemporáneo donde se está perdiendo la comunicación humana entre la sociedad.