El arte de equivocarse

El arte de equivocarse Júlia Millet

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

Antonio López Ramos in the book El éxito sostenible a través del error(2011), shows how in our society since childhood we have been educated thinking that if we are wrong we are losers. We associate the error with the failure and the failure we go to the frustration, but that it serves to frustrate in front of a mistake? Thanks to the error we can have the opportunity to improve and in this way to be able to do things well. We have to take the mistake as something positive and not as a negative. Without the error there is no improvement. You have to lose your fear and dare to break the rules. In this project a journey is made from the culture of error, the fear of error and its meaning, applying it in today’s graphic design. Many designers such as Neville Brody or Stefan Sagmeister have broken the rules established by the first designers and have dared to break them creating designs as interesting as they had previously. Nowadays the artists Philip Staerns or Galamot Shaku work from the error generated by the glitch and the pixel. Two techniques that arise from an error in the computer system. Also in the Book of Erik Kessels “What a disaster! How to convert epic errors into creative successes “(2016) the author speaks about errors as a source of inspiration for various artists such as the artists: Kurt Caviezel, Kent Rogowski, Ruth van Beek, Joachim Schmid, etc. This project is about making a Ode to error, see the error as a possible inspiration in design.

Abstract català

Antonio López Ramos en el llibre "L'èxit sostenible a través de l'error" (2011), mostra com en la nostra societat des de petits ens han educat pensant que si ens equivoquem som uns fracassats. Associem l'error amb el fracàs i del fracàs passem a la frustració, però que serveix frustrar davant d'un error? Gràcies a l'error podem tenir l'oportunitat de millorar i d'aquesta manera poder fer les coses bé. Hem de prendre l'error com una cosa positiva i no com una cosa negativa. Sense l'error no hi ha millora. S'ha de perdre la por i atrevir-se a trencar les normes. En aquest treball es fa un recorregut des de la cultura de l'error, la por a l'error i el seu sentit, aplicant en el disseny gràfic d'avui dia. Molts dissenyadors com Neville Brody o Stefan Sagmeister han trencat les normes establertes pels primers dissenyadors i s'han atrevit a trencar-les creant dissenys tan interessants com els que hi havia anteriorment. Actualment els artistes Philip Staerns o Galamot Shaku treballen a partir de l'error generat pel glitch i el píxel. Dues tècniques que sorgeixen d'un error en el sistema informàtic. També en el llibre d'Erik Kessels "Quin desastre! Com convertir errors èpics en èxits creatius" (2016) l'autor parla dels errors com a font d'inspiració per a diversos artistes com ara els artistes: Kurt Caviezel, Kent Rogowski, Ruth van Beek, Joachim Schmid, etc. Aquest projecte va sobre fer una oda a l'error, veure l'error com a possible inspiració en disseny.

Abstract español

Antonio López Ramos en el libro El éxito sostenible a través del error(2011), muestra como en nuestra sociedad desde pequeños nos han educado pensando que si nos equivocamos somos unos fracasados. Asociamos el error con el fracaso y del fracaso pasamos a la frustración, pero de que sirve frustrarse delante de un error? Gracias al error podemos tener la oportunidad de mejorar y de esta manera poder hacer las cosas bien. Tenemos que tomar el error como algo positivo y no como algo negativo. Sin el error no hay mejora. Se tiene que perder el miedo y atreverse a romper las reglas. En este trabajo se hace un recorrido desde la cultura del error, el miedo al error y su sentido, aplicándolo en el diseño gráfico de hoy en día. Muchos diseñadores como Neville Brody o Stefan Sagmeister han roto las reglas establecidas por los primeros diseñadores y se han atrevido a romperlas creando diseños tan interesantes como los que había anteriormente. Actualmente los artistas Philip Staerns o Galamot Shaku trabajan a partir del error generado por el glitch y el pixel. Dos técnicas que surgen de un error en el sistema informático. También en el libro de Erik Kessels "¡Que desastre! Como convertir errores épicos en éxitos creativos" (2016) el autor habla de los errores como fuente de inspiración para varios artistas como por ejemplo los artistas: Kurt Caviezel, Kent Rogowski, Ruth van Beek, Joachim Schmid, etc. Este proyecto va sobre hacer una oda al error, ver el error como posible inspiración en diseño.