Eating Fast Today

Eating Fast Today Raquel García Sanchez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

Gastronomy, design, haste, city, society, culture, and “fastfood”. The changes in the feeding habits of the population, caused by a very accelerated and stressful pace of life, have caused many people who are frequently forced to eat fast food. (E. Schlosser, 2001) Through sociological analysis, this project conducts a study based on the number of people who consume “fastfood”, the effects this has on people’s health and the theories about the future of this pseudo-gastronomy. It aims to denounce the changes in eating habits in recent years due to the appearance of “fastfood”, the McDonalization concept and the consequences that this overfeeding will have in the future. (A.L Aduriz and D.Innerarity, 2012) With a critical tone, he wants to question the famous globalized American gastronomic culture, the little time people spend eating and the disinterest of some for leading a healthy food life, offering new speculations for the future.

Abstract català

Gastronomia, disseny, pressa, ciutat, societat, cultura, i “fastfood”. Els canvis en els hàbits d’alimentació de la població, provocats per un ritme de vida molt accelerat i estressant, han fet que moltes persones que es vegin freqüentment obligades a alimentar-se de menjar ràpid. (E. Schlosser,2001) Mitjançant l’anàlisi sociològica, aquest projecte realitza un estudi en base a la quantitat de de persones que consumeixen “fastfood”, els efectes que això té en la salut de les persones i les teories sobre l’avenir d’aquesta pseudo-gastronomia. Pretén denunciar els canvis en els hàbits d’alimentació en els últims anys a causa de l’aparició de el “fastfood”, el concepte de McDonalizació i les conseqüències que tindrà aquesta sobrealimentació en un futur. (A.L Aduriz i D.Innerarity, 2012) Amb un to crític vol qüestionar la famosa cultura gastronòmica nord-americana globalitzada, el poc temps que dedica la gent a menjar i el desinterès d’alguns per portar una vida alimentosa saludable, oferint noves especulacions de futur.

Abstract español

Gastronomía, diseño, prisa, ciudad, sociedad, cultura, y “fastfood”. Los cambios en los hábitos de alimentación de la población, provocados por un ritmo de vida muy acelerado y estresante, han hecho que muchas personas que se vean frecuentemente obligadas a alimentarse de comida rápida. (E. Schlosser,2001) Mediante el análisis sociológico, este proyecto realiza un estudio en base a la cantidad de de personas que consumen “fastfood”, los efectos que esto tiene en la salud de las personas y las teorías sobre el porvenir de esta pseudo-gastronomía. Pretende denunciar los cambios en los hábitos de alimentación en los últimos años debido a la aparición del “fastfood”, el concepto de McDonalización y las consecuencias que tendrá esta sobrealimentación en un futuro. (A.L Aduriz y D.Innerarity, 2012) Con un tono crítico quiere cuestionar la famosa cultura gastronómica estadounidense globalizada, el poco tiempo que dedica la gente a comer y el desinterés de algunos por llevar una vida alimenticia saludable, ofreciendo nuevas especulaciones de futuro.

Comentari