Deshabitat

Deshabitat Sara Esquerra Dot

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 13 : Pau de Riba / Pau Garcia / Ana Mir

Abstract anglés

We are living in a world of changes and constant adaptations, we are moving individuals in a never pausing world. We circulate through immobile spaces transformed by the weight of society. We are more and more connected in spite of becoming increasingly individualistic. Deshabitat] is a project fruit of the lost of own space which marked a personal life development. Therefore, it is a research of the visceral space in the external through the body. An emotional project aiming the audience to question how people adapt to new circumstances, if it is really necessary to have a place to feel sheltered and how we make use of it. Everyone needs our own space, although usually seeking peace outdoors. Virgina Woolf was the first woman considering the need of a personal space in order to create and achieve personal growth. From this considering, a number of questions and doubts arise about the link between space and emotions. The project’s methodology consists in the analysis of the human body and its changes and evolutions in parallel with society and environment. It is the creation of the personal space by the appropriation of the surroundings. A reflexion about the importance of people and their bodies in the search of own space.

Abstract català

Vivim en un món de canvis i d'adaptacions constants, som individus en moviment en un món que mai està en pausa. Transitem en espais immòbils que es transformen amb el pes de la societat. Estem cada vegada més connectats tot i ser més individualistes. Deshabitat] és un projecte fruit de la pèrdua d'un espai propi que ha marcat una trajectòria personal al llarg de la vida. És doncs, una recerca de l'espai visceral en espais exteriors a través del cos. Un projecte emocional que busca qüestionar a l'espectador com ens adaptem a les noves circumstàncies, de si realment és necessari un lloc on sentir-se refugiat i de com el vivim i en fem ús. Tots necessitem el nostre propi espai, malgrat que normalment busquem la pau a espais exteriors. Virgínia Woolf va ser la primera dona a plantejar la necessitat de tenir un espai propi per a la creació i la superació personal. A partir d'aquí sorgeixen un seguit de qüestions i de dubtes entorn de la recerca del propi jo, de la connexió entre espais i emocions. La metodologia del projecte és analitzar el cos humà i com aquest va canviant i evolucionant paral·lelament amb la societat i amb l'entorn en què aquest es troba. Una apropiació de l'espai exterior amb el cos per fer-ne un espai propi.És una reflexió sobre la importància de les persones i el seu cos en la recerca dels espais propis.

Abstract español

Vivimos en un mundo de cambios y de adaptaciones constantes, somos individuos en movimiento en un mundo que nunca está en pausa. Transitamos en espacios inmóviles que se transforman con el peso de la sociedad.Estamos cada vez más conectados a pesar de ser más individualistas. Deshabitado] es uno proyecte fruto de la pérdida de un espacio propio que ha marcado una trayectoria personal a lo largo de la vida. Es pues, una investigación del espacio visceral en espacios exteriores a través del cuerpo. Un proyecto emocional que busca cuestionar al espectador como nos adaptamos en las nuevas circunstancias, de si realmente es necesario un lugar donde sentirse refugiado y de cómo lo vivimos y hacemos uso. Todos necesitamos nuestro propio espacio, a pesar de que normalmente buscamos la paz en espacios exteriores. Virgínia Woolf fue la primera mujer a plantear la necesidad de tener un espacio propio para la creación y la superación personal. A partir de aquí surgen una serie de cuestiones y de dudas en torno a la investigación del propio yo, de la conexión entre espacios y emociones. La metodología del proyecto es analizar el cuerpo humano y como este va cambiante y evolucionando paralelamente con la sociedad y con el entorno en qué este se encuentra. Una apropiación del espacio exterior con el cuerpo para hacer un espacio propio.Es una reflexión sobre la importancia de las personas y su cuerpo en la investigación de los espacios propios.

Etiquetes

Arte | cos | societat