BORN DIGITAL

BORN DIGITAL Laura Simón

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Joan Achón

Panell avaluador:

TRIBUNAL 5 : Mara Martínez / Aleix Artigal / Luis Eslava

Abstract anglés

Currently, most parents tend to constantly publish the lives of their children through social networks. The issue though, relies on the fact that it has become so normalized and accepted, that there are already many accounts of baby influencers with millions of followers who shockingly collaborate with comercial brands since the very first minute they arrive to the world. This phenomenon has reached such a point that there is even a proper term to define it: Sharenting. For this reason, the theoretical research has mainly focused on analyzing and studying the consequences and risks of Sharenting, going through every aspect related with the problematic itself, and eventually allowing a better understanding of the phenomenon which could lead to carry out a coherent formalization, which questions this new trend for what desing is concerned. So, through the speculative design, the project has magnified and radicalized the current problem, aproaching to a dystopical future, not too far away, with the intention of generating an impact or rejection on the viewer and, therefore, opening questions, generating debates and leading to reflection. Ultimately, the proposed design presented, is the previously mentioned approach to this possible future, in which most children would be born with their digital identity created by a company, and fully guided and advised by it, with the intention of achieving success in social networks. In addition, in this future, the marketing of products has also risen to facilitate the creation of content on the networks and also to keep the fan-base as informed and entertained as possible, at the expense of the lives of these children.

Abstract català

Actualment, gran part dels pares tendeixen a publicar constantment la vida dels seus fills a través de les xarxes socials, de manera que compartir informació d'aquests menors, s'hagi convertit en una cosa tan normalitzada i acceptada, que fins i tot ja hi ha comptes de petits influencers, amb milions de seguidors i que col·laboren amb marques des del primer minut en el que van arribar al món. Aquest fenomen ha arribat fins a tal punt, que fins i tot hi ha un termini propi per definir-ho: Sharenting. Per això, la investigació teòrica ha tingut com a propòsit analitzar i estudiar les conseqüències i riscos del Sharenting, i tot el que aquest fenomen està generant, per entendre millor la problemàtica i dur a terme una formalització coherent, que qüestioni aquesta nova tendència per mitjà del disseny. De manera que, mitjançant el disseny especulatiu, el projecte ha magnificat i radicalitzat la problemàtica actual, portant-la a un futur distòpic, no gaire llunyà, amb la intenció de generar impacte o rebuig en l'espectador i, per tant, obrint preguntes, generant debats i portant a la reflexió. En definitiva, la proposta de disseny presentada, és el plantejament d'aquest possible futur, en el qual, la majoria dels nens ja naixerien amb la seva identitat digital creada per una empresa, i completament guiada i assessorada per aquesta, amb la intenció d'assolir l'èxit en les xarxes socials. A més, en aquest futur, s'ha plantejat també la comercialització de productes per a facilitar la creació de contingut en les xarxes i per mantenir els seguidors el més informats i entretinguts possible, a costa de la vida d'aquests menors.

Abstract español

Actualmente, gran parte de los padres tienden a publicar constantemente la vida de sus hijos a través de las redes sociales, de manera que compartir información de estos menores, se haya convertido en algo tan normalizado y aceptado, que incluso ya existen cuentas de bebés influencers, con millones de seguidores y que colaboran con marcas desde el primer minuto en el que llegaron al mundo. Este fenómeno ha llegado hasta tal punto, que incluso existe un termino propio para definirlo: Sharenting. Por ello, la investigación teórica ha tenido como propósito analizar y estudiar las consecuencias y riesgos del Sharenting, y todo lo que este fenómeno está generando, para entender mejor la problemática y llevar a cabo una formalización coherente, que cuestione esta nueva tendencia a través del diseño. De manera que, mediante el diseño especulativo, el proyecto ha magnificado y radicalizado la problemática actual, llevandola a un futuro distópico, no muy lejano, con la intención de generar impacto o rechazo en el espectador y, por lo tanto, abriendo preguntas, generando debates y llevando a la reflexión. En definitiva, la propuesta de diseño presentada, es el planteamiento de este posible futuro, en el cual, la mayoría de los niños ya nacerían con su identidad digital creada por una empresa, y completamente guiada y asesorada por esta, con la intención de alcanzar el éxito en las redes sociales. Además, en este futuro, se ha planteado también la comercialización de productos para facilitar la creación de contenido en las redes y para mantener a los seguidores lo más informados y entretenidos posible, a costa de la vida de estos menores.