BLOSSOM

BLOSSOM Alba Morote Morales

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 13 : Pau de Riba / Pau Garcia / Ana Mir

Abstract anglés

Blossom is a project that arises from my concern for the number of young people close to me who have had a toxic relationship. If love is all you need, why does it sometimes hurts so bad? When did your partner become your enemy? Why continue watering a poisonous plant? Maybe it is not that easy to differentiate an edible plant from one that could cause your death. No one is born knowing botany, nor love. Blossom helps couples discover the bad dynamics within their relationship and provides them with tools to eliminate bad habits as weeds are removed from a garden.

Abstract català

Blossom és un projecte que sorgeix de la meva preocupació per la quantitat de joves del meu entorn proper que han mantingut relacions tòxiques. Si l'amor és tot el que necessites, per què de vegades fa tant de mal? En quin moment la teva parella s'ha convertit en el teu enemic? Per què seguir regant una planta verinosa? Potser no sigui tan senzill diferenciar una planta comestible d'una que podria causarte la mort. Perquè ningú neix sabent de botànica, ni tampoc d'amor. Blossom ajuda a les parelles a descobrir les dinàmiques dolentes dins de la seva relació i els aporta eines per eliminar els mals costums com s'eliminen les males herbes d'un jardí.

Abstract español

Blossom es un proyecto que surge de mi preocupación por la cantidad de jóvenes de mi entorno cercano que han mantenido relaciones tóxicas. Si el amor es todo lo que necesitas, ¿por qué a veces nos causa tanto daño? ¿En qué momento tu pareja se ha convertido en tu enemigo? ¿Por qué seguir regando una planta venenosa? Quizás no sea tan sencillo diferenciar una planta comestible de una que podría causarte la muerte. Porque nadie nace sabiendo de botánica, ni tampoco del amor. Blossom ayuda a las parejas a descubrir las malas dinámicas dentro de su relación y les aporta herramientas para eliminar las malas costumbres como se eliminan las malas hierbas de un jardín.