Bacanal

Bacanal Paula Barrios Arias

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 7 : Mariona Genís / Rocío Hidalgo / Oscar Guayabero

Abstract anglés

Bacanal is a project that arises from the concern about the overexposure of violent images and the subsequent normalization of them. The project aims to make people reflect on the exercise of looking and how this overexposure of violent images to which we are subjected can wreak havoc on our sense of sensitivity, horror and empathy. The project focuses on the investigation of the image of the screen, which involves the mixture of fictional and real content and a distance regarding what we see. In this context, it will be important the analysis of war films based on real events, paradigm of the amalgam of reality and fiction that takes place in the mass media. Regarding the methodologies that are necessary to carry out the project, it has to be mentioned the realization of a exhaustive theoretical research on the subject and on the aspects of philosophy and aesthetics that can illustrate key ideas of the project. The analysis will also be important as the method to draw conclusions about the topic. Finally, the primary objective of the project is to allow reflection on an event considered serious in the current society and make the user take a critical point of view.

Abstract català

Bacanal és un projecte que sorgeix de la preocupació per la sobreexposició d’imatges violentes i la seva posterior normalització. El projecte pretén fer reflexionar sobre l’exercici de mirar i sobre com aquesta sobreexposició d’imatges violentes a què estem sotmesos pot causar danys en el nostre sentit de la sensibilitat, de l’horror i de l’empatia. El projecte se centra a investigar la imatge de la pantalla, la qual suposa la mescla de continguts ficticis i reals i una distància respecte a allò que veiem. En aquest context, adquirirà importància l’anàlisi de pel·lícules bèl·liques basades en fets reals, paradigma de la mescla de realitat i ficció violenta que té lloc als mitjans de comunicació. Respecte a les metodologies necessàries per fer el projecte, cal esmentar la realització d’una investigació teòrica exhaustiva sobre el tema i els aspectes que puguin il·lustrar idees clau del projecte. Serà també important l’anàlisi com a mètode per extreure conclusions sobre el tema tractat. Per acabar, l’objectiu primordial del projecte és permetre la reflexió sobre un esdeveniment considerat greu en l’actualitat i fer que l’usuari pugui adoptar un punt de vista crític sobre el tema.

Abstract español

Bacanal es un proyecto que surge de la preocupación por la sobreexposición de imágenes violentas y la posterior normalización de éstas. El proyecto pretende hacer reflexionar sobre el ejercicio de mirar y sobre cómo esta sobreexposición de imágenes violentas a la que estamos sometidos puede causar estragos en nuestro sentido de la sensibilidad, del horror y de la empatía. El proyecto se centra en investigar la imagen de la pantalla, la cual supone la mezcla de contenidos ficticios y reales y una distancia respecto a aquello que vemos. En este contexto, adquirirá importancia el análisis de películas bélicas basadas en hechos reales, paradigma de la amalgama de realidad y ficción violenta, que acontece en los medios de comunicación. En cuanto a las metodologías necesarias para llevar a cabo el proyecto cabe mencionar la realización de una investigación teórica exhaustiva acerca del tema y de aspectos de filosofía y estética que puedan ilustrar ideas clave del proyecto. Será también importante el análisis como método para extraer conclusiones acerca del tema tratado. Para acabar, el objetivo primordial del proyecto es permitir la reflexión acerca de un acontecimiento considerado grave en la contemporaneidad y provocar que el usuario adopte un punto de vista crítico.