"ALLÒ BONIC EN MI" Judith Beltran

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

David Torrents

Panell avaluador:

TRIBUNAL 10 : Mª Àngels Fortea / Francesc Plà / Javier Aristu

Abstract anglés

Beauty has always been a controversial issue throughout History. From ancient times until now, the ideal of beauty has been represented by a minority and, over the years, it has been far from reality. The search to reach perfection is, in many cases, the main aim. Despite the constant change of stereotypes and their adaptation to society, the current beauty canon has become globalized. Therefore, the influence that these stereotypes have caused to society and to different cultures is now everywhere. The canon is far from the reality of the vast majority of current women. That makes them feel subjected to modify their actitude in order to reach the ideal of beauty. In addition, today’s society receives more influences than ever and the attempt to achieve perfection becomes, in many cases, a failure. That brings insecurity towards the body, also the appearance of disorders food and the need to modify your body through surgery in order to grow the self-esteem. Analyzing the evolution of beauty and its involvement throughout this work has made it possible to verify the need to create objects for women that makes them feel more comfortable with themselves, leave prejudices behind and accept themselves as they are: beautiful and real women. The project wants to offer a poetic an metaphorical look at the past. The first part, “That pretty in me” decontextualizes the part of the body that women reject, turning it into an object of decoration, and with a second function of giving life or bringing light. The second part, “That hidden in me” shows critically photographs and interviews to four women who are photographed by analogue cameras. The final result of this project is very positive since it has brought benefits both to those who have carried it out and who has collaborated in its creation. At least it has served as a motive because many women expressed their feelings and explored their own body through photography and art.

Abstract català

La bellesa sempre ha sigut un motiu controvertit al llarg de la història. Des de l’antiguitat fins ara, l’ideal de bellesa ha estat representat per una minoria i, amb el pas dels anys, s’ha anat distanciant de la realitat. La cerca de la perfecció és, en moltes ocasions, un objectiu primordial. Malgrat el canvi continu dels estereotips i la seva adaptació a la societat, el cànon de bellesa actual s’ha globalitzat. Per tant, la influència que aquests estereotips han causat a la societat i a les diferents cultures està present arreu. El cànon discrimina a la gran majoria de les dones actuals, convertint-les directament en figures imperfectes que se senten sotmeses a fer qualsevol cosa per arribar a l’ideal de bellesa. A més, a dia d’avui la societat rep més influències que mai i l’intent per aconseguir la perfecció es converteix, en molts casos, en un fracàs, la qual cosa porta a l’aparició de complexes i inseguretat cap al mateix cos, l’aparició de trastorns alimentaris i la necessitat de passar per quiròfan per fer créixer l’autoestima. Analitzar l’evolució de la bellesa i la seva afectació al llarg d’aquest treball ha permès comprovar la necessitat de crear objectes per les dones que les portin a sentir-se més còmodes amb si mateixes, deixar els prejudicis i acceptar-se tal com són: dones belles i reals. A nivell de formalització, el projecte vol tenir una mirada poètica a la vegada que metafòrica. En primer lloc, “Allò bonic en mi” descontextualitza la part del cos que la dona rebutja, convertint-la així en un objecte de decoració, i amb una segona funció de donar vida o aportar llum. Per altra banda, “Allò amagat en mi” mostra de manera crítica fotografies i entrevistes a quatre dones que es mostren reals i sense retocs davant les càmeres analògiques. El resultat final d’aquest projecte és molt positiu, doncs ha aportat beneficis tant a qui l’ha portat a terme com a qui ha col·laborat en la seva creació. Si més no ha servit com a motiu perquè moltes dones expresessint els seus sentiments i exploressin el seu propi cos a través de la fotogràfia i de l’art.

Abstract español

La belleza siempre ha sido un motivo controvertido a lo largo de la historia. Desde la antigüedad hasta ahora, el ideal de belleza ha sido representado por una minoría y, con el paso de los años, se ha ido distanciando de la realidad. La busca de la perfección es, en muchas ocasiones, un objetivo primordial. A pesar del cambio continuo de los estereotipos y su adaptación a la sociedad, el canon de belleza actual se ha globalizado. Por lo tanto, la influencia que estos estereotipos han causado a la sociedad y a las diferentes culturas. El canon discrimina a la gran mayoría de las mujeres actuales, convirtiéndolas directamente en figuras imperfectas que se sienten sometidas a hacer cualquier cosa para llegar al ideal de belleza. Además, a día de hoy la sociedad recibe más influencias que nunca y el intento para conseguir la perfección se convierte, en muchos casos, en un fracaso, lo cual trae a la aparición de complejas e inseguridad hacia el mismo cuerpo, la aparición de trastornos alimentarios y la necesidad de pasar por quirófano para hacer crecer la autoestima. Analizar la evolución de la belleza y su afectación a lo largo de este trabajo ha permitido comprobar la necesidad de crear objetos por las mujeres que consiga hacerlas sentir más cómodas consigo mismas, dejar los prejuicios y aceptarse tal como son: mujeres bellas y reales. A nivel de formalización, el proyecto quiere tener una mirada poética a la vez que metafórica. En primer lugar, “Aquello bonito en mí” extrae la parte del cuerpo que la mujer rechaza, convirtiéndola así en un objeto de decoración, y con una segunda función de dar vida o aportar luz. Por otro lado, “Aquello escondido en mí” muestra de manera crítica fotografías y entrevistas a cuatro mujeres que se muestran reales y sin retoques ante las cámaras analógicas. El resultado final de este proyecto es muy positivo, pues ha aportado beneficios tanto a quienes lo ha llevado a cabo como quien ha colaborado en su creación. Ha servido como motivo porque muchas mujeres expresen sus sentimientos y exploraren su propio cuerpo a través de la fotografía y del arte.

Etiquetes

Arte | Belleza | Mujer