A través de mis ojos

A través de mis ojos Marc Congost Mohedano

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Raúl Goñi

Panell avaluador:

TRIBUNAL 2 : Carla Boserman / Sergio Ibañez / Isabel Sanchez

Abstract anglés

Through my eyes is a project based on research and experimentation on reduced vision and problems in the perception either of the eye or nervous of people and their relationship with the entire visual world around them. Get to transmit the experiences and situations that live in your daily life, get to inform you to try to get into their skin, as it is a reality not taken into account almost everything is produced for the majority, especially in the field of audiovisual or graphic design , in which we situate ourselves. Publications printed as digital, without counting small initiatives, usually do not take into account these difficulties causing marginalization to this part of society that sees how often it is impossible for them to read a book without their audio version or to learn about any topic without being create situations of visual stress in texts, images and videos. Through my eyes, it wants to be an inclusive project in all its process as well as in its final form that does not pretend to solve these problems with an application or any solution that is now in the market, but to get to put ourselves in the shoes of these people: showing how they see comparisons, how the colors that two people see can be very different, how speed deforms everything, how to go running when you only see indefinite shapes. Putting voice to as situations that many people do without thinking or without any difficulty for others can be almost an odyssey to go out and buy and know what you buy.

Abstract català

A través dels meus ulls és un projecte basat en el investigació i experimentació sobre la visió reduïda i problemes en la percepció ja sigui ocular o nerviosa de les persones i la seva relació amb tot el món visual que els envolta. Aconseguir transmetre la experiències i situacions que viuen en la seva vida diària, arribar a informar-te a intentar ficar-te en la seva pell, ja que és un realitat no tinguda en compte pràcticament tot aquesta produït per les majories, sobretot en l’àmbit del disseny audiovisual o gràfic , en el qual ens situem. Publicacions impreses com digitals, sense comptar petites iniciatives, no solen tenir en compte aquesta dificultats provocant una marginació a aquesta part de la societat que veu com moltes vegades els és impossible llegir un llibre sense la seva versió d’àudio o informar-se sobre qualsevol tema sense que creïn situacions d’estrès visual ja sigui en textos, imatges i vídeos. A través dels meus ulls vol ser un projecte inclusiu en tot el seu procés com en la seva forma final que no pretén solucionar aquests problemes amb una aplicació o alguna solució que hi ha ara al mercat, sinó arribar a situar-nos en la pell d’aquestes personar: mostrant com ells veuen fent comparacions, com els colors que veuen dues persones poden ser molt diferents, com la velocitat deforma tot, com sortir a córrer quan només veus formes indefinides. Posar-li veu a com situacions que moltes persones fan sense pensar o sense cap dificultat per a altres pot ser gairebé una odissea sortir a comprar i saber que compres.

Abstract español

A través de mis ojos es un proyecto basado en el investigación e experimentacion sobre la visión reducida y problemas en la percepción ya sea ocular o nerviosa de las personas y su relación con todo el mundo visual que les rodea. Conseguir transmitir la experiencias y situaciones que viven en su vida diaria, llegar a informarte a intentar meterte en su piel, ya que es un realidad no tenida en cuenta prácticamente todo esta producido para las mayorías ,sobre todo en el ámbito del diseño audiovisual o gráfico, en el que nos situamos. Publicaciones impresas como digitales ,sin contar pequeñas iniciativas, no suelen tener en cuenta esta dificultades provocando una marginación a esta parte de la sociedad que ve como muchas veces les es imposible leer un libro sin su versión de audio o informarse sobre cualquier tema sin que se creen situaciones de estrés visual ya sea en textos, imágenes y videos. A través de mis ojos quiere ser un proyecto inclusivo en todo su proceso como en su forma final que no pretende solucionar estos problemas con una aplicación o alguna solución que hay ahora en el mercado, sino llegar a situarnos en la piel de estas personar: mostrando como ellos ven haciendo comparaciones, como los colores que ven dos personas pueden ser muy distintos, como la velocidad deforma todo, como salir a correr cuando solo ves formas indefinidas. Ponerle voz a como situaciones que muchas personas hacen sin pensar o sin ninguna dificultad para otras puede ser casi una odisea salir a comprar y saber que compras.