TOT_X_TU

TOT_X_TU Iona Fexas i Agramonte

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 14 : Jaron Rowan / Fran Pinel / Mireia Feliu

Abstract anglés

It said Rafael Bisquerra, director of the post-degree in emotional education and welfare of the University of Barcelona. "In the education world there is got a lot of theory, but what is necessary is to put it in practice". And this is what I have propose me to do. Along my career as a designer have been able to grasp, learn and especially put in practice the systems and methods of work in design, methods that other sectors have adopted, have modified and redesigned with the aim to adapt them to his needs. From here... I ask me...Why not in the world of the education?, it can seem ambitions, but it is not, how says Bisquerra, what it is necessary is to try, to do, to make... And this is what I have devoted for almost six months. Tot_X_tu is a documentation of a methodology employed in a Barcelona highSchool. Tot_X_tu, it is the documentation of the work done day in day out, of the people that have taken part, of the contents that have generated, the reaction that has had the students. And absolutely everything; it is for those that want and have the ambition to do, to put in practice the word; this project can serve you as a source of inspiration, or the first phase of ideation, or a start of something, for insignificant that it can be. This is the aim and the main purpose of this project. With the illusion and the ambitious, which become something viral, to share, inspirational and motivational for the teachers, the students and all those people interested.

Abstract català

Deia Rafael Bisquerra, director del post Grau en educació emocional i benestar de la Universitat de Barcelona, que en "el món de l'educació hi ha molta paraula, però el que falta és posar-la en pràctica". I això és el que m'he proposat fer. Al llarg de la meva carrera com a dissenyadora he pogut copsar, aprendre i sobretot posar en pràctica els sistemes i mètodes de treball en disseny, mètodes que altres sectors han adoptat, han modificat i reinventat amb l'objectiu d'adaptar-los a les seves necessitats. A partir d'aquí... jo em pregunto...I perquè no en el món de l'educació?, pot semblar ambicions, però creieu-me que no ho és pas, com diu Bisquerra, el que cal és posar-ho a la pràctica. I això és el que m'he dedicat a fer durant gairebé sis mesos. Llençar-me a la piscina i provar l'aigua. Tot_X_tu és una documentació d'una metodologia emprada en un institut de Barcelona. Tot_X_tu, és el recull de què s'ha fet dia a dia, de les persones que hi han intervingut, dels continguts que s'ha generat, la reacció que han tingut els alumnes envers allò que els hi hem proposat. I absolutament tot; és perquè aquests que estigueu disposat a fer, a posar en pràctica la paraula; aquest projecte us pugui servir de font d'inspiració, de primera fase d'ideació, d'inici d'alguna cosa, per insignificant que sigui. Aquest és l'objectiu i la finalitat principal d'aquest projecte. Amb la il·lusió i les ganes de què esdevingui quelcom viral, a compartir, inspirador i engrescador per als docents, els alumnes i totes aquelles persones interessades.

Abstract español

Decía Rafael Bisquerra, director del post Grado en educación emocional y bienestar de la Universitat de Barcelona, que en "el mundo de la educación hay mucha palabra, pero lo que falta es ponerla en práctica". Y esto es el que me he propuesto hacer. A lo largo de mi carrera como diseñadora he podido observar, aprender y sobre todo poner en práctica los sistemas y métodos de trabajo en diseño, métodos que otros sectores han adoptado, han modificado y reinventado con el objetivo de adaptarlos a sus necesidades. A partir de aquí... yo me pregunto...Y porque no en el mundo de la educación?, puede parecer ambiciones, pero creedme que no lo es , como dice Bisquerra, lo que hace falta es ponerlo a la práctica. Y esto es el que me he dedicado a hacer durante casi seis meses. Tirarme a la piscina y probar el agua. Tot_X_tu es una documentación de una metodología empleada en un instituto de Barcelona. Tot_X_tu, es una recupilación de lo que se ha hecho día a día, de las personas que han intervenido, de los contenidos que se ha generado, la reacción que han tenido los alumnos hacia aquello que se los hemos propuesto. Y absolutamente todo; es porque aquellos que estéis dispuesto a hacer, a poner en práctica la palabra; este proyecto pueda aportaros la fuente de inspiración, o bien, ser una primera fase de ideación, de inicio de algo, por insignificante que sea. Este es el objetivo y la finalidad principal de este proyecto. Con la ilusión y las ganas de que se combierta en algo viral, a compartir, inspirador y motivador para los profesores, los alumnos y todas aquellas personas interesadas.