Smart City - Una visión crítica

Smart City - Una visión crítica Carlos Augusto Espinoza Rodriguez

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 11 : Josian Llorente / Victor Barberan / Mireia Feliu

Abstract anglés

This project is based on the curiosity about Smart City. How is it developed? What do people know? What information do we have? What are the benefits? What are the side effects? Barcelona is currently considered as one of the most important Smart Cities in the world. A more efficient city referred to the energy level, more sustainable concerned to the waste level, and with a better governance. We have been listening to Smart Cities for many years. Congresses, books and conferences are creaed constantly about this topic. We are benefiting from the improvements provided by the city. Without linking these solutions to a Smart City. What reaffirms the difficulties that have existed on the part of the government, to generate good communication. Besides all the benefits a Smart City brings to the life of the society, the government has a huge responsibility of communicating what they are doing with personal data, which is automatically collected while using applications, moving in the city environment, surfing in the internet, using the offers Barcelona has and generally living the daily live. Teaching citizens about the projects that are developed to optimize the infrastructure, to the programs of social uses, to the model of integral management (e-goverment), and in general to make Barcelona to a Smart City. The citizens should start to know what is behind the mystery of a smart city and with what they are paying their mobility in a virtual and physical city environment like Barcelona. To build a better city, a more intelligent and more balanced city, governments of all cites are collecting and evaluating personal data of their citizens and also of foreingers which are using the facilities the city has to offer. The process of using this private data is not as transparent as the affected may think or wish and sometimes this person is not even able to understand that his data is used at all. As it is used in every section of the daily life, from utilizeing location determination to credit card usage and everything inbetween, the citizen has enourmous problems of getting insight in the jungle of information. The presented project is a way to order this chaos and to show that the Smart City is to enjoy with caution. It creates an awareness and convince the observer to further research and gives him the possibility to understand the real Smart City.

Abstract català

Aquest projecte es basa en la curiositat sobre la Smart City. Com es desenvolupa? Què sap la gent? Quina informació tenim? Cuales són els beneficis? Quins són els efectes secundaris? Actualment, Barcelona està considerada com una de les ciutats intel·ligents més importants del món. Una ciutat més eficient a nivell energètic, més sostenible a nivell de residus i amb una millor gobernanza. Portem molts anys escoltant sobre Smart Cities. Congressos, llibres i conferències es creen constantment sobre aquest tema. Ens estem beneficiant de les millores proporcionades per la ciutat. Sense vincular aquestes solucions a una ciutat intel·ligent. El que reafirma les dificultats que han existit per part del govern per generar una bona comunicació. A més de tots els beneficis que una Smart City aporta a la vida de la societat, el govern té la gran responsabilitat de comunicar el que està fent amb les dades personals, que es recopilen automàticament mentre els ciutadans usen les aplicacions, es mouen a l’entorn de la ciutat, surfean en Internet, utilitzen les ofertes que Barcelona té i en general viure el dia a dia. Ensenyar als ciutadans els projectes que es desenvolupen per optimitzar les infraestructures, els programes d’usos socials, el model de gestió integral (i-goverment), i, en general, la qual cosa fa de Barcelona una Smart City. Els ciutadans haurien de començar a conèixer què hi ha darrere del misteri d’una ciutat intel·ligent i amb què estan pagant la seva mobilitat en un entorn de ciutat físic i virtual com Barcelona. Per construir una ciutat millor, una ciutat més intel·ligent i més equilibrada, els governs de tots els llocs recopilen i avaluen les dades personals dels seus ciutadans i també dels estrangers que utilitzen les instal·lacions que la ciutat té per oferir. El procés d’utilitzar aquesta informació privada no és tan transparent com l’afectat pot pensar o desitjar i, de vegades, aquesta persona ni tan sols és capaç d’entendre que les seves dades s’utilitzen en absolut. Com s’usa en totes les seccions de la vida quotidiana, des de la determinació de la ubicació, fins a l’ús de targetes de crèdit i tot la resta, el ciutadà té enormes problemes per obtenir informació en aquesta jungla de la informació. El projecte presentat és una forma d’ordenar aquest caos i mostrar que Smart City és gaudir amb precaució. Crea una consciència i convenç a l’observador de seguir investigant i li dóna la possibilitat de comprendre la veritable Ciutat Intel·ligent.

Abstract español

Este proyecto se basa en la curiosidad sobre la Smart City. ¿Cómo se desarrolla? ¿Qué sabe la gente? ¿Qué información tenemos? ¿Cuales son los beneficios? ¿Cuáles son los efectos secundarios? Actualmente, Barcelona está considerada como una de las ciudades inteligentes más importantes del mundo. Una ciudad más eficiente a nivel energético, más sostenible a nivel de residuos y con una mejor gobernanza. Llevamos muchos años escuchando sobre Smart Cities. Congresos, libros y conferencias se crean constantemente sobre este tema. Nos estamos beneficiando de las mejoras proporcionadas por la ciudad. Sin vincular estas soluciones a una ciudad inteligente. Lo que reafirma las dificultades que han existido por parte del gobierno para generar una buena comunicación. Además de todos los beneficios que una Smart City aporta a la vida de la sociedad, el gobierno tiene la gran responsabilidad de comunicar lo que está haciendo con los datos personales, que se recopilan automáticamente mientras los ciudadanos usan las aplicaciones, se mueven en el entorno de la ciudad, surfean en Internet, utilizan las ofertas que Barcelona tiene y en general vivir el día a día. Enseñar a los ciudadanos los proyectos que se desarrollan para optimizar las infraestructuras, los programas de usos sociales, el modelo de gestión integral (e-goverment), y, en general, lo que hace de Barcelona una Smart City. Los ciudadanos deberían comenzar a conocer qué hay detrás del misterio de una ciudad inteligente y con qué están pagando su movilidad en un entorno de ciudad físico y virtual como Barcelona. Para construir una ciudad mejor, una ciudad más inteligente y más equilibrada, los gobiernos de todos los lugares recopilan y evalúan los datos personales de sus ciudadanos y también de los extranjeros que utilizan las instalaciones que la ciudad tiene para ofrecer. El proceso de utilizar esta información privada no es tan transparente como el afectado puede pensar o desear y, a veces, esta persona ni siquiera es capaz de entender que sus datos se utilizan en absoluto. Como se usa en todas las secciones de la vida cotidiana, desde la determinación de la ubicación, hasta el uso de tarjetas de crédito y todo lo demás, el ciudadano tiene enormes problemas para obtener información en esta jungla de la información. El proyecto presentado es una forma de ordenar este caos y mostrar que Smart City es disfrutar con precaución. Crea una conciencia y convence al observador de seguir investigando y le da la posibilidad de comprender la verdadera Ciudad Inteligente.