representar lo representado  representar lo re-pensado    re-pensar           lo representado.

representar lo representado representar lo re-pensado re-pensar lo representado. Arnau Coll

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 14 : Jaron Rowan / Fran Pinel / Mireia Feliu

Abstract anglés

This project belongs to a moment where the representation of the person in digital world it’s increasing. We can understand how representativeness and analyses has always been a main point in the description of the person as a being. Now a days we are in an important moment where the representation of the person it’s constantly evolving. The goal, it’s investigate throw relational methodologies in order to represent people graphically. This methodologies are organized in four different concepts: time, body , space, objects and facial expressions. All of this is being create to propose questions around all the things that represents us, creating a plural space where the representation becomes a game about , Who represents what? The final results are creating a project that raises a huge range of questions before, while and after the act of representation itself.

Abstract català

Aquest projecte es contextualitza en un moment on la importància de representar la persona en el món digital és cada cop més important. Si analitzem la història podem veure com la representativitat i l’anàlisi sempre han sigut factors importants en la descripció de la persona com a ser. Ara mateix estem en un moment important, on cada cop més, la representació de la persona evoluciona i canvia a passos més grans. L’objectiu és investigar a través de mètodes que estableixen relacions per representar a les persones de forma gràfica. Aquests mètodes s’organitzen en diferents apartats: el rostre, el temps, l’objecte, l’espai i el cos. Aquests mètodes serveixen, per fer preguntes entorn a lu que ens representa, crear un marc plural de la representació de la persona i jugar al joc de ¿Què representa qui? Els resultats de tot això és crear un projecte que generi un ventall de preguntes abans, durant i després de la pròpia acció de representar-se a si mateix.

Abstract español

Este proyecto se contextualiza en un momento donde la importancia de representar la persona en el mundo digital es cada vez más importante. Si analizamos la historia podemos ver cómo la representatividad y el análisis siempre han sido factores relevantes en el descripción de la persona como ser. Ahora mismo estamos en un momento importante, dónde cada vez más, la representación de la persona evoluciona y muta a pasos gigantescos. El objetivo es investigar a través de métodos que establecen relaciones para representar a las personas de forma gráfica . Estos métodos se organizan en diferentes bloques: el rostro, el tiempo, el objeto, el espacio y el cuerpo. Dichos métodos sirven para hacer preguntas entorno a todo lo que nos representa, crear un marco plural de la representación de la persona y jugar al juego de ¿Que representa quién? El resultado de todo esto es crear un proyecto que genere un abanico de preguntas antes, durante y después de la propia acción de representar-se a si mismo.

Comentari