Milestone to Nowhere

Milestone to Nowhere Miquel Darder

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Cecília Górriz

Panell avaluador:

TRIBUNAL 4 : Rebeca Mutell / Genís Rigol / A determinar

Abstract anglés

In the history of humanity, the figure of the adventurer has represented the will to discover new places and reach where never before had anyone arrived. The Romans, Vikings, the settlers who discovered America ... but also those who overcame challenges beyond their own abilities, such as cartographers, climbers or explorers of distant lands. This is a project that aims to deepen into the concept of adventure in the present moment and the factors that intervene in it: what does adventure mean and what does it mean to "live an adventure" in the current context, in which everything is discovered and the technology It reduces the distances and the risk from the unknown. The figure of the adventurer is also questioned, beyond the stereotypical figure of the collective imagination, and more related to the archetype of adventurer, centered on his motivations and the features that define his personality. The research raises the innate need of the human being to explore and discover, and that is only palliative with the feeling that it produces leaving the comfort zone, experiencing an adventure in the first person. This personal adventure is "Milestone to nowhere", an initiatory trip to Iceland with the aim of finding aurora borealis, in a hostile and new environment, and documenting the whole adventure in a multimedia experience focused on sensations, acquired learning.

Abstract català

A la història de la humanitat, la figura de l’aventurer ha representat la voluntat de descobrir nous indrets i d’arribar allà on mai abans ningú havia arribat. Els romans, els vikings, els colons que van descobrir Amèrica…però també els que superaven reptes més enllà de les pròpies capacitats, com els cartògrafs, alpinistes o exploradors de terres llunyanes. Aquest és un projecte que pretén aprofundir en el concepte d’aventura en el moment present i els factors que intervenen en aquesta: què vol dir aventura i què significa“viure una aventura” en el context actual, en que tot està descobert i la tecnologia redueix les distàncies i el risc enfront d’allò desconegut. També es qüestiona la figura de l’aventurer, més enllà de la figura estereotípica pròpia de l’imaginari col·lectiu, i més relacionada amb l’arquetip d’aventurer, centrat en les seves motivacions i els trets que defineixen la seva personalitat. La investigació es planteja la necessitat innata de l’ésser humà d’explorar i descobrir, i que aquesta només queda pal·liada amb la sensació que produeix sortir de la zona de confort, experimentant una aventura en primera persona. Aquesta aventura personal és “Milestone to nowhere”, un viatge iniciàtic a Islàndia amb l’objectiu de trobar aurores boreals, en un ambient hostil i nou, i documentar tota l’aventura en una experiència multimèdia centrada en les sensacions, emocions i l’aprenentatge adquirit.

Abstract español

En la historia de la humanidad, la figura del aventurero ha representado la voluntad de descubrir nuevos lugares y llegar allí donde nunca antes nadie había llegado. Los romanos, los vikingos, los colonos que descubrieron América ... pero también los que superaban retos más allá de las propias capacidades, como los cartógrafos, alpinistas o exploradores de tierras lejanas. Este es un proyecto que pretende profundizar en el concepto de aventura en el momento presente y en los factores que intervienen en esta: ¿qué significa aventura y qué significa "vivir una aventura" en el contexto actual, en que todo está descubierto y la tecnología reduce las distancias y el riesgo frente a lo desconocido. También se cuestiona la figura del aventurero, más allá de la figura estereotípica propia del imaginario colectivo, y más relacionada con el arquetipo de aventurero, centrado en sus motivaciones y los rasgos que definen su personalidad. La investigación se plantea la necesidad innata del ser humano de explorar y descubrir, y que esta sólo queda paliada con la sensación que produce salir de la zona de confort, experimentando una aventura en primera persona. Esta aventura personal es "Milestone to nowhere", un viaje iniciático a Islandia con el objetivo de encontrar auroras boreales, en un ambiente hostil y nuevo, y documentar toda la aventura en una experiencia multimedia centrada en las sensaciones, emociones y la aprendizaje adquirido.

Comentari

Etiquetes

aventura | documental | viatge