Hábitat Shortfilm

Hábitat Shortfilm Elena Sierra Figueras, Carla Leiva Muñoz de León

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 4 : Rebeca Mutell / Genís Rigol / A determinar

Abstract anglés

The term habitat (coming from Latin) makes reference to the combination of geographical characteristics or the environment where an organic organism develops or a group of them does. Where they live, coexist, transform and evolve. By this way, our project takes the name of that word making reference to the argument of the short film. “Habitat” has the purpose to talk us about the home as a familiar nucleus, as a social role of the XXI century family standard and how routines that we live in our private space as well as the inclusion of digital devices that have turned our homes ( and our privacy) not just in the physical space but also in the digital one. The way in which we represent ourselves and who we decide to be in that space are the main purpose of our choice at the moment of creating this audiovisual piece. Nevertheless, we have to take in account in the current socioeconomic and cultural environment it will be really relevant for this audiovisual piece because we are establishing it into 2008´s Barcelona, ten years ago from now, with all the stuff that it implies: the beginning of the economical crisis, mobile devices that offered basic characteristics compared to the actual ones, their interfaces and operating systems more focused on a Skeumorfista design. So that, thanks to the more than correct, management of the team as well as the task distribution, castings , plot writing and all the the pre production process followed in all the audiovisuals projects as the habitat short film which has result into a 9 minutes film that hides into it the whole process mentioned above but in a smaller scale than a professional one. Our Objective? Explain and make people think about how everything started thought a project that it just do not end when the video does but also to learn about the whole process that carries on its shoulders. At the end, that is the main purpose of Habitat: evolving, transformation and cohabitation.

Abstract català

El terme hàbitat (originari del llatí) fa referència al conjunt de característiques geogràfiques, o al medi ambient, on es desenvolupa un organisme viu o un grup d'ells. On viu(en), conviu(en), es transforma(en) i evoluciona(en). D'aquesta manera, el nostre projecte pren el nom d'aquest vocable, fent referència a l'argument del curtmetratge a qui dóna vida. Així doncs, Hàbitat té el propòsit de parlar de la llar com a nucli familiar, del rol social de la família en el Segle XXI i de com les rutines que exercim en els nostres espais privats, juntament amb la inclusió cada vegada més intensa dels dispositius digitals particulars, han convertit la nostra casa (i la nostra intimitat) no només en els espais físics, sinó també en els digitals. La forma en què ens representem i els que vam decidir ser dins d'aquests espais són el propòsit principal de la nostra voluntat en el moment de crear aquesta peça audiovisual. No obstant això, hem de tenir en compte que, el context social, econòmic i cultural serà de summa rellevància en aquesta peça, ja que ens situem a la Barcelona del 2008, fa just deu anys, amb tot el que això comporta: el començament de la crisi econòmica, dispositius mòbils molt bàsics si els comparem amb els telèfons intel·ligents actuals i sistemes operatius i interfícies molt més portades a un disseny skeumorfista. Així doncs, a través d'una correcta organització i gestió d'equip, distribució de tasques per grups, càsting, guions, i tot acompanyat d'un procés de preproducció seguit en els projectes audiovisuals cinematogràfics, s'ha anat construint aquest curtmetratge: una peça de 9 minuts que es troba acompanyada de tot el procés de producció que s'amaga darrere, volent seguir el més fidedignament un procés cinematogràfic a petita escala. Els nostres objectius? Explicar i fer reflexionar sobre com va començar tot a través d'un projecte que no només finalitza quan el vídeo acaba, sinó del que es pot aprendre mitjançant el procés que porta a l'esquena. Al final, Hàbitat parla just d'això: evolució, transformació i convivència.

Abstract español

El término hábitat (originario del latín) hace referencia al conjunto de características geográficas, o al medio ambiente, donde se desarrolla un organismo vivo o un grupo de ellos. Donde vive(n), convive(n), se transforma(n) y evoluciona(n). De esta manera, nuestro proyecto toma el nombre de este vocablo, haciendo referencia al argumento del cortometraje al que da vida. Así pues, Hábitat tiene el propósito de hablarnos del hogar como núcleo familiar, del rol social de la familia en el Siglo XXI y de cómo las rutinas que ejercemos en nuestros espacios privados, juntamente con la inclusión cada vez más intensa de los dispositivos digitales particulares, han convertido nuestra casa (y nuestra intimidad) no solo en los espacios físicos, sino también en los digitales. La forma en la que nos representamos y quienes decidimos ser dentro de estos espacios son el propósito principal de nuestra voluntad en el momento de crear esta pieza audiovisual. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, el contexto social, económico y cultural será de suma relevancia en esta pieza, pues nos situamos en la Barcelona del 2008, hace justo diez años, con todo lo que ello conlleva: el comienzo de la crisis económica, dispositivos móviles muy básicos si los comparamos con los smartphones actuales y sistemas operativos e interfaces mucho más llevadas a un diseño skeumorfista. Así pues, a través de una correcta organización y gestión de equipo, distribución de tareas por grupos, casting, guiones, y todo acompañado de un proceso de preproducción seguido en los proyectos audiovisuales cinematográficos, se ha ido construyendo este cortometraje: una pieza de 9 minutos que se encuentra acompañada de todo el proceso de producción que esconde detrás, queriendo seguir lo más fidedignamente un proceso cinematográfico a pequeña escala. ¿Nuestros objetivos? Explicar y hacer reflexionar sobre cómo empezó todo a través de un proyecto que no solo finaliza cuando el vídeo acaba, sino del que se puede aprender mediante el proceso que lleva a las espaldas. Al final, Hábitat habla justo de eso: evolución, transformación y convivencia.