Els punts sobre les is.

Els punts sobre les is. Cèlia Pujol Ruiz

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Cecília Górriz

Panell avaluador:

TRIBUNAL 4 : Rebeca Mutell / Genís Rigol / A determinar

Abstract anglés

Patriarchy is a social, economic and cultural movement where manhood is considered above womanhood and has suppressed them with actions such as the taboo of female sexuality, the obligation to go through motherhood or salary differentiation in the same job. The culture of rape is a consequence of patriarchy, that as a result has legitimated aggressions within the sexual framework (rape, sexual abuse, etc.) committed by the male gender, either from the naturalization of this behavior by his part, the minimization of the problems that the victim carries and his blaming, or even the loss of her credibility when she explains the situation she has suffered. We live in a society where a case such as “La Manada” (2018), a mediatic case of group rape through coercion, was classified by court as sexual abuse and not as a violation. The difference between rape and sexual abuse is based on the obligation to have sex imposed through physical or emotional violence or without violence, even if she does not want to. In this procedure, the victim was investigated even more that the aggressors, questioning her credibility and calling it abuse, not violation. Despite the evidence in favor of it, the judicial power naturalized the act carried out by the group of boys. Audiovisual media has helped for many years to perpetuate the stereotypes of the culture of rape, to maintain the tendency to blame the victim, to characterize the aggressor as a psychopath or monster and to normalize the action, etc. The aim of this project is to use the same platform that helps perpetuate this paradigm, in order to do the opposite: eliminate stereotypes about rape, raise awarness in people’s accepted social behaviors and give a place to express themselves and get help for the victims.

Abstract català

El patriarcat és un moviment social, econòmic i cultural on l’home està per sobre de la dona i la té sotmesa a partir d’accions com el tabú de la sexualitat femenina, l’obligació de passar per la maternitat o la diferenciació en salari en un mateix lloc de treball. La cultura de la violació és una conseqüència del patriarcat, que té com a resultat legitimar les agressions dins del marc sexual (violació, abús sexual, etc.) comeses pel gènere masculí, ja sigui a partir de la naturalització d’aquest comportament per part de l’home, la minimització dels problemes que comporta a la víctima i la seva culpabilització, o inclús la pèrdua de la seva credibilitat quan explica la situació que ha patit. Vivim en una societat on un cas com el de “La Manada” (2018), un cas mediàtic de violació en grup mitjançant coacció, va ser classificat com abús sexual i no com a violació per part del tribunal que el jutjava. La diferència entre violació i abús sexual consisteix en l’obligació a tenir sexe mitjançant violència física o emocional o sense violència, encara que ella no vulgui. En aquest procediment, es va investigar la víctima per sobre dels agressors, posant en dubte la seva credibilitat i calificant-lo d’abús i no violació. Tot i les proves a favor d’ella, el poder judicial va naturalitzar l’acte per part del grup de nois. Els mitjans audiovisuals han ajudat durant molts anys a perpetuar els estereotips de la cultura de la violació, a mantenir la tendència de culpar a la víctima, a caracteritzar l’agressor com a un psicòpata o monstre i a normalitzar l’acció, etc. Aquest projecte té com a objectiu utilitzar la mateixa plataforma que ajuda a perpetuar aquest paradigma, per a fer tot el contrari: eliminar els estereotips inculcats sobre la violació, fer plantejar-se a les persones les conductes socials acceptades i donar un lloc per expressar-se i obtenir ajuda a les víctimes.

Abstract español

El patriarcado es un movimiento social, económico y cultural donde el hombre está por encima de la mujer y la tiene sometida a partir de acciones como el tabú de la sexualidad femenina, la obligación de pasar por la maternidad o la diferenciación en salario en un mismo puesto de trabajo. La cultura de la violación es una consecuencia del patriarcado, que tiene como resultado legitimar las agresiones dentro del marco sexual (violación, abuso sexual, etc.) cometidos por el género masculino, ya sea a partir de la naturalización de este comportamiento por parte del hombre, la minimización de los problemas que comporta a la víctima y su culpabilización, o incluso la pérdida de su credibilidad cuando explica la situación que ha sufrido. Vivimos en una sociedad donde un caso como el de “La Mandada” (2018), un caso mediático de violación en grupo mediante coacción, fue clasificado como abuso sexual y no como violación por parte del tribunal que lo juzgaba. La diferencia entre violación y abuso sexual consiste en la obligación a tener sexo mediante violencia física o emocional o sin violencia, aunque ella no quiera. En este procedimiento, se investigó la víctima por encima de los agresores, poniendo en entredicho su credibilidad y calificándolo de abuso y no violación. Todo y las pruebas a favor de ella, el poder judicial naturalizó el acto por parte del grupo de chicos. Los medios audiovisuales han ayudado durante muchos años a perpetuar los estereotipos de la cultura de la violación, a mantener la tendencia de culpar a la víctima, a caracterizar el agresor como un psicópata o monstruo y a normalizar la acción, etc. Este proyecto tiene como objetivo utilizar la misma plataforma que ayuda a perpetuar este paradigma, para hacer todo el contrario: eliminar los estereotipos inculcados sobre la violación, hacer plantearse a las personas las conductas sociales aceptadas y dar un lugar para expresarse y obtener ayuda a las víctimas.