CeliApp - L'aplicació que t'ajuda a aprendre sobre la celiaquia

CeliApp - L'aplicació que t'ajuda a aprendre sobre la celiaquia Mireia Mañé Guixà

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Cecília Górriz

Panell avaluador:

TRIBUNAL 11 : Josian Llorente / Victor Barberan / Mireia Feliu

Abstract anglés

Celiac disease is an immunological illness related with the alimentary consumption of gluten and it causes discomfort to those who suffer it. It is a complex and chronic pathology, and to live with it you have to take into account many factors, as for example the product labelling, cross-contamination, the differentiation of cooking utensils, etc. Currently, according to the FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España), 75% of the Spanish population that suffers this illness is not diagnosed. In these patients, the consumption of gluten - protein that is found in wheat, rye, barley, civada, spelt, kamut and triticale – causes the walls of the thin bowel to deteriorate, becoming increasingly thin, creating, or not, discomfort in the affected. The lack of information in the product labelling, the change of the alimentary habits and the way of cooking and the increase in the cost of the products without gluten, among other things, are some of the most frequent problems of thins disease.. In order to solve some of these problems, as the lack of information regarding the components of some products and their labelling, an application for mobile devices has been developed. It is mainly intended for children from seven years suffering from celiac disease. The purpose of this application is to educate and teach the children how to identify those foods that contain gluten, those they can ingest without any risk, and the consequences that the consumption of gluten would have for their organism. Analysing in depth all the needs of this sector of the population, the tales, the games and the TIC have been taken as learning methods of in order to, through simulation, position the affected ones in some sceneries that they will relate to. The objective is that children will be able to identify themselves with the characters and that everything they learn with the games, they apply it in their daily life and they are able to make the best decisions for their organism.

Abstract català

La celiaquia és una malaltia immunològica relacionada amb el consum alimentari de gluten i que provoca malestar en qui la pateix. És una patologia complexa i crònica, i per a conviure-hi s'han de tenir en compte molts factors, com per exemple, l'etiquetatge dels productes, la contaminació creuada, la diferenciació dels estris de cuina, etc. Actualment, segons la FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España), el 75% de la població espanyola que pateix la malaltia no està diagnosticada. En aquests pacients, el consum de gluten - proteïna que s'inclou al blat, al sègol, l'ordi, la civada, l'espelta, el kamut i el triticale - fa que les parets de l'intestí prim es vagin deteriorant, sent cada vegada més primes, creant, o no, malestar en l'afectat. La falta d'informació dels etiquetatges dels productes, els canvis d'hàbits alimentaris, el canvi de la manera de cuinar i l'increment del cost dels productes sense gluten, entre altres, són algunes de les problemàtiques més freqüents de la Malaltia Celíaca. Amb l'objectiu de solucionar algunes d'aquestes problemàtiques, com la falta d'informació pel que fa als components d'alguns productes elaborats i els etiquetatges dels productes, s'ha elaborat una aplicació per a dispositius mòbils destinada principalment a infants celíacs, a partir de set anys. La finalitat d'aquesta aplicació és educar i ensenyar als infants a identificar aquells aliments que contenen gluten, aquells que poden ingerir sense patir cap risc, i les conseqüències que tindria pel seu organisme la ingesta de gluten. Analitzant en profunditat totes les necessitats d'aquest sector de la població, s'han agafat els contes, els jocs i les TIC com a mètodes d'aprenentatge per tal de posicionar els afectats, a través de la simulació, en uns escenaris que els resultaran familiars. D'aquesta manera es vol aconseguir que els infants siguin capaços d'identificar-se amb els personatges i que tot el que aprenguin amb els jocs, ho apliquin al seu dia a dia i siguin capaços de prendre les decisions més correctes pel seu organisme.

Abstract español

La Celiaquía es una enfermedad inmunológica relacionada con el consumo alimentario de gluten, provocando un malestar en quien la sufre. Es una patología compleja y crónica que para convivir con ella hay que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo, el etiquetado de los productos, la contaminación cruzada, la diferenciación de los utensilios de cocina, etc. Actualmente, según la FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España), el 75% de la población española que sufre la enfermedad no está diagnosticada. En estos pacientes, el consumo de gluten - proteína que se incluye al trigo, al centeno, la cebada, la avena, la espelta, el kamut y el triticale - hace que las paredes del intestino delgado se vayan deteriorando, siendo cada vez más delgadas, creando o no, malestar en el afectado. La falta de información en el etiquetado de los productos, los cambios de hábitos alimentarios, el cambio de la forma de cocinar y el incremento del coste de los productos sin gluten, entre otros, son algunas de las problemáticas más frecuentes de la Enfermedad Celíaca. Con el objetivo de solucionar algunas de estas problemáticas, como la falta de información en cuanto a los componentes de algunos productos elaborados y el etiquetado de los productos, se ha elaborado una aplicación para dispositivos móviles destinada principalmente a niños celíacos, a partir de siete años. La finalidad de esta aplicación es educar y enseñar a los pequeños a identificar aquellos alimentos que contienen gluten, aquellos que pueden ingerir sin ningún riesgo, y las consecuencias que tendría para su organismo la ingesta de gluten. Analizando en profundidad todas las necesidades de este sector de la población, se han usado los cuentos, los juegos y las TIC como métodos de aprendizaje para posicionar a los afectados, mediante la simulación, en unos escenarios que les resultarán familiares. De esta manera lo que se quiere conseguir que los niños sean capaces de identificarse con los personajes y que todo lo que aprenden con los juegos, lo apliquen en su día a día y sean capaces de tomar las decisiones más correctas para su organismo.
Per poder descarregar-se l’aplicació és necessari disposar d’un dispositiu amb el sistema operatiu d’Android i executar l'enllaç directament des del dispositiu. http://mireia.misly.es/ En el cas que no sigui possible la descarrega, en els vídeos es mostren unes gravacions realitzades des de l’entorn de desenvolupament, on s’ensenya i es posa en pràctica el funcionament dels jocs.