a-ante-bajo

a-ante-bajo Anton Albitskiy

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Juny 2018

Tutor

Josep M Marimon

Panell avaluador:

TRIBUNAL 14 : Jaron Rowan / Fran Pinel / Mireia Feliu

Abstract anglés

This project was born with the purpose of looking for alternative methodologies through research and experimentation in the different processes that make up a design, from ideation to form. The search for these forms is governed by the hybridization of different inputs (random words, referents and other practices) thus creating a game in which anything can arise. The results of these mergers pave the way for new projects in which the development and research process stands out. The tool is fed back from the new referents that the community overturns and therefore adds new random words, creating a self-sustaining machine. The project documents the techniques and processes that are generated through the interaction and interpretation of the user with the method. This results in a free access tool for people in educational environments to practice in creative experimentation processes.

Abstract català

Aquest projecte neix amb la finalitat de buscar metodologies alternatives mitjançant la investigació i experimentació en els diferents processos que conformen un disseny, des de la ideació fins a la forma. La recerca d'aquestes formes és regida per la hibridació de diferents inputs (paraules aleatòries, referent i altres pràctiques) creant així un joc en el qual pot sorgir qualsevol cosa. Els resultats d'aquestes fusions obren camí a nous projectes en els quals es destaca el procés de desenvolupament i investigació. L'eina es retroalimenta a partir dels nous referents que la comunitat bolca i que afegeix per tant noves paraules aleatòries, creant una màquina que es autosustenta. El projecte documenta les tècniques i processos que es generen mitjançant la interacció i interpretació de l'usuari amb el mètode. Això desemboca en una eina d'accés lliure perquè persones en entorns educatius puguin practicar en processos d'experimentació creativa.

Abstract español

Este proyecto nace con el fin de buscar metodologías alternativas mediante la investigación y experimentación en los distintos procesos que conforman un diseño, desde la ideación hasta la forma.  La búsqueda de estas formas es regida por la hibridación de diferentes inputs (palabras aleatorias, referente y otras prácticas) creando así un juego en el que puede surgir cualquier cosa.  Los resultados de estas fusiones abren camino a nuevos proyectos en los que se destaca el proceso de desarrollo e investigación.  La herramienta se retroalimenta a partir de los nuevos referentes que la comunidad vuelca y que añade por tanto nuevas palabras aleatorias, creando una máquina que se autosustenta. El proyecto documenta las técnicas y procesos que se generan mediante la interacción e interpretación del usuario con el método. Esto desemboca en una herramienta de acceso libre para que personas en entornos educativos puedan practicar en procesos de experimentación creativa.