VORAMAR

VORAMAR Laura Bonnin

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Tutor / Tutora:

Mireia Feliu

Abstract català:

Una de les formes de veure més enllà del present, és identificar i gestionar emocions així com els traumes que les han originat i amb els que cada dia s’hi conviu. Confrontar impediments per aconseguir transformar-los en valors positius. 

És desplegant totes les persones que una ha sigut fins al dia d’avui, i que es preserven dins una mateixa, des d’on neix el relat d’aquesta peça.

“VORAMAR” es presenta com un audiovisual d’autoficció on es revisa la motxilla emocional convertint-la en una peça artística capaç d’explicar per ella mateixa el procés de dol viscut. Amb una premissa constant en tot el procés de producció;

El procés creatiu és sanador.

Abstract espanyol:

Una de las formas de ver más allá del presente, es identificar y gestionar emociones así como los traumas que las han originado y con los que cada día se convive. Confrontar impedimentos para conseguir transformarlos en valores positivos. 

Desdoblando todas las persones que una ha sido hasta el día de hoy, y que es preservan dentro de una misma, des de donde nace el relato de esta pieza.

“VORAMAR” se presenta como un audiovisual de autoficción donde se revisa la mochila emocional convirtiéndola en una pieza artística capaz de explicar por ella misma el proceso de luto vivido. Con una premisa constante en todo el proceso de producción;

El proceso creativo es sanador.

Abstract anglès

One of the ways to look beyond the present is to identify and manage emotions as well as the traumas that have caused them and with which you live every day.  

Confronting impediments to transform them into positive values. Displaying all the people that one has been to this day, and who are still preserved within themselves, is where the story of this piece is born from.

 "VORAMAR" is presented as an autofiction audiovisual where the emotional backpack is reviewed, turning it into an artistic piece capable of explaining for itself the process of mourning experienced.  With a constant premise throughout the production process;

 The creative process is healing.

Memòria del projecte

Download VORAMAR_MEMORIA.pdf

Video del projecte

VORAMAR VORAMAR